Tiyatronun Tarihi Gelişimi

'Medya Bölümü' forumunda Aysell tarafından 13 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Tiyatro ve Tarihi Gelişimi

  Tiyatronun Tarihçesi

  Tiyatro, Yunanca theatron (θέατρον), yani "görme yeri" sözcüğünden gelmektedir. İlk tiyatro şenliği M.Ö. 534 yılında Atina'da yapılmıştır. Tiyatro dinsel törenlerden doğmuş, sonra dinden bağımsızlaşarak sanatlaşmıştır. Tiyatronun kökeninde ilkel insanın doğa olaylarını kendi bedensel hareketleriyle simgesel olarak temsil etme çabaları vardır. Bazı başka kuramlara göre ise tiyatronun kaynağı şamanist inançlardır. Şamanist törenlerin özelliği, izleyici ya da katılımcılara, tanrısal gücün simgesi yerine kendisini göstermesiydi. Bu törenlerde belirli kurallara uygun davranışlarla kendinden geçen şaman, öte dünya ile bu dünya arasında bir aracı rolü üstlenmektedir.
  Tiyatro, bugün de kökenindeki bu iki eğilimin izlerini taşır, bu iki eğilim arasındaki gerilimden güç alır:

  Doğa güçlerini simgesel olarak canlandırma, temsil etme işlevi;
  Doğaüstü güçlerin görünmesine aracılık etme işlevi.