Tiyatronun İnsan Hayatıyla İlişkisi

'Medya Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 7 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Tiyatronun İnsan Hayatıyla Olan İlişkisi


  Tiyatronun İnsan Hayatıyla İlişkisi Nedir

  Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösteridir. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır.

  Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın hümanist bir deyişle tiyatro insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir.

  Tiyatro metinlerine oyun metinleri yazan kişiye oyun yazarı (müellif) ve oyunu sahnede canlandıran kişilere oyuncu (ya da daha genel olarak tiyatrocu) denir. Ayrıca eserin sahnelenmesinde görev alan sahne amiri, dekor ve kostüm sorumlusu, ışıkçı, suflör gibi diğer yardımcı elemanlar da vardır.

  İnsanları birbirine karşı sorumlu olan toplum uygar toplumdur. Dayanışması olmayan, birbirine karşı sorumluluğunu bilmeyen insanlar ise toplum değil, bir yığındır.

  Kültürel gelişmeyi sağlayan gizil güçlerden biri de tiyatrodur; öyle ki sanatsal yaratıyı en etkin biçimde topluma aktaran bir araç durumundadır. Tiyatro uyarı görevini yaptığı kadar, toplumu ortak komplekslerinden arındırır, onlara gerçek düşünce erkini, özgürlüğünü sağlar.

  Tiyatro Çalışmalarının İnsanlar İçin Eğitici ve Yetiştirici Yönü


  Katılanlara

  a) Dayanışmayı öğretir;

  b) Toplum yaşamı için gerekli olan sorumluluk duygusunu sağlar;

  c) Toplumun, kişiliği ezmesini önler;

  ç) Düşünceyi eyleme sokma yeteneğini' geliştirir;

  d) Düşünerek, yorumlayarak okumayı öğretir;

  e) Topluluk içinde konuşmayı öğretir;

  f) Dil kaygısını, doğru ve güzel konuşmayı sağlar;

  ğ) Oyuncunun vücut dilini kullanma becerisini artırır;

  h) Çeşitli sanat dallarıyla ilgiyi sağlar;

  i) Ve estetik algılama yeteneğini geliştirir.

  Seyredenlere


  a) Toplumun bir üyesi olarak özeni aşılar;

  b) Kamu bilincini sağlar;

  c) Sorunlar, üzerinde düşünmeyi, yargılamayı öğretir;

  ç) Sanatın geliştirici, değiştirici' gücünü gösterir;

  d) Ve insanı çok yakından tanıtır.

  c) Toplumunu bilinçlendirir, sorunlara nesnel gözle bakılmasını sağlar;

  ç) Düşünce erkini ve özgürlüğünü öğretir;

  d) Toplumun aşama yapmasındaki süreyi kısaltır;

  e) Toplum duyarlığını artırır;

  f) Toplumu ortak bir estetik düzeye çıkarır;

  g) Birey-toplum ilişkilerinin kökenine iner;

  ğ) Ve toplumun kültür birikimini yansıttığı oranda, bu birikimin zenginleşmesine aracı olur.

  ı) Ulusal kimliği pekiştirir

  Alıntı
   


Similar Threads: Tiyatronun İnsan
Forum Başlık Tarih
Medya Bölümü Tiyatronun İnsan Hayatındaki Önemi 7 Mayıs 2012
Medya Bölümü Tiyatronun Yararları İle İlgili Yazı 14 Mayıs 2012
Medya Bölümü Tiyatronun Tarihi Gelişimi 13 Mayıs 2012
Medya Bölümü Tiyatronun Yazılış Amacı 12 Mayıs 2012
Medya Bölümü Tiyatronun Yararları 12 Mayıs 2012