Tımar Sistemi Nedir?

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 24 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. KısacaTımar Sistemi Nedir?


  Tımar Sistemi Nedir?
  Tımar Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu arazisi (mirî) dahilinde, yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen addır. Tımar sistemi 1839'da Tanzimat Fermanı'yla kaldırılmıştır.

  Tımar Sisteminde Köylülerin konumu

  Tımar topraklarında yaşayan köylüler ilke olarak bulundukları toprak parçasından ayrılamazlardı. Tımardan ayrılmak isteyen bir köylünün sipahiye tazminat (çift bozan akçesi) ödemesi gerekirdi. Eğer köylü tımarı yasadışı biçimde terk edecek olursa, kaçmasından itibaren bazı kanunname düzenlemelerine göre on bazılarına göre on beş seneye kadar sipahi tarafından cebren toprağına geri döndürülebilirdi.

  Tımar türleri

  Sıradan bir tımarın yıllık tarımsal geliri 20.000 akçeden azdı. Bu tür tımarları "tasarruf" eden sipahiler harp durumunda Osmanlı kuvvetlerine bir atlı asker ile birlikte katılırlardı.

  Has: Geliri 100.000 akçeden fazla olan dirliklerdir. Padişaha, hanedan üyelerine, veziriazama, beylerbeyine, sancak beyleri ve üst düzey devlet görevlilerine verilirdi.
  Zeamet: Gelirleri 100.000 ile 20.000 arasıda olan dirliklerdir. Eyalet merkezlerinde oturan üst düzey yöneticilere (hazine ve tımar defterdarlarına, sancaklardaki alay beylerine, kale dizdarlarına, divan kâtiplerine vs.) verilirdi.
  Tımar: Senelik geliri 20.000 ile 3.000 akçe arasında olan dirliklerdir. Osmanlı devlet'ine hizmeti olan bir bölüm asker ve memurlara verilir.sipahi askerleri tımar beyine bağlı beyler aynı zamanda tahrir görevide yaptıklarından yazıcı denirdiTımar Sistemi Nedir?

  Tımarların önemini yitirmesi
  Avrupa'da ateşli silahların 16.yüzyıl boyunca yaygınlaşması Avusturya cephesinde atlı süvarilerin ve sipahilerin savaş gücünü azaltmıştı. Bu durum ateşli silahlarla eskiden beri donanmış olan Yeniçerilerin önemini arttırdı. Yeniçeriler maaşlarını doğrudan doğruya hazineden nakit para (ulûfe) biçiminde almaktaydılar. Yeniçerileri birlikleri sayısının büyümesi Osmanlı maliyesinde nakit para ihtiyacını artırdı. Nakit gereksinimini hızlı bir biçimde karşılamanın başlıca yolu vergilerin iltizam yöntemiyle toplanmasıydı. Sözü geçen yöntemin 16. yüzyıl sonlarında başat hale gelmesiyle tımarların gerek askerî, gerekse ekonomik anlamda belirleyici bir önemleri kalmamıştır. Tımarlar bundan sonra varlıklarını bir kalıntı kurum olarak 19. yüzyılın başlarına değin sürdürecektir.Tımar sistemi Tanzimat Fermanıyla 1839 yılında kaldırılmıştır.


  Tımar Sistemi Nedir?
    2. Cevap: Tımar Sistemi Nedir?

  bişi anlamadım :f196:
    3. Cevap: Tımar Sistemi Nedir?


  Osmanlı Devletinde taşra yönetimi tımar ve iltizam sistemi üzerine kurulmuştur.


  Tımar Sistemi

  Osmanlı Devletinin devlet görevindeki hizmetlerine karşılık olmak üzere bir kısım asker ve memurlara belirlenmiş bölgelerde kendi adlarına vergileri toplama yetkisiyle birlikte verdiği topraktır.

  Tımar Sistemi I.Murat döneminde,İltizam Sistemi Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren uygulanmıştır.

  Tımar sistemi ile devlet bazı memurlarına ve askerlerine maaş vermez bunun yerine bazı toprakların gelirlerini hizmetlerine karşılık olarak bu görevlilere verirdi.

  Tımar Sistemi, askeri bir sistem olmasının yanı sıra aynı zamanda idari bir sistemdir.Bu sistemde köylüler devlete vermeleri gereken vergiyi tımar sahibine verirlerdi.Tımar sahipleri de bu vergilerle arazinin vergi gelirine göre belirli sayıda atlı asker(cebelü) yetiştirirlerdi.
    4. Cevap: Tımar Sistemi Nedir?

  teşekürler anladım :)
    5. Cevap: Tımar Sistemi Nedir?

  eywalah kardeşimm ögrendik
    6. Cevap: Tımar Sistemi Nedir?

  ya bu işte::: Osmanlı devletinde, belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere tahsis edilen ve defter yazılarındaki senelik geliri 20 bin akçaya kadar olan askerî dirlikler. Kendisine böyle bir imkân tanınan kişiye de timar sahibi veya sipahî denir.
    7. Cevap: Tımar Sistemi Nedir?

  tesekkür
    8. Cevap: Tımar Sistemi Nedir?

  nekadar güzel anlatıldı çok çabuk anladım
    9. Cevap: Tımar Sistemi Nedir?

  Çok güzel anlatmışsınız 1 okuyuşta anladım Teşekkür Ederim :D
    10. Cevap: Tımar Sistemi Nedir?

  teşekkür ederim ödevimiçok güzel araştırdım ve 100 aldım
    11. iyi anlatmışsın teşekkürler bide çok kolay konu sağol