TFF şike soruşturması kararı 15 Ağustos 2011

'Haberler' forumunda Sitem tarafından 15 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. [​IMG]
  Fenerbahçe Küme Düştümü?
  Tff Şike kararları açıklaması tam metni
  Türkiye Futbol Federasyonu, Swissotel'de düzenlediği basın toplantısıyla şike soruşturmasında alınan kararları Açıkladı.


  İşte TFF Şike kararları
  TFF olarak futbolumuzun olağanüstü günlerden geçtiği şu günlerde kanunların kurumumuza çizdiği çerçevede çalışmalarımız büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Belgeler Etik Kurulu tarafından incelenmesi neticesinde oluşturulan rapor ve görüşler doğrultusunda TFF'nin kararı şöyledir:


  Soruşturma dosyası hakkında gizliliğe dair ek kısıtlama kararı verilmiştir. Belgelerin Federasyonumuzda şüpheli kulüpler ve kişilerce paylaşılması 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını öngörmektedir. Belgelerin paylaşılamaması savunma hakkına engel olmaktadır. Söz konusu soruşturmada şüphelilerin belgeleri görememeleri savunma hakkınızın gereği gibi yapılaşmayı engelleyecektir. Söz konusu soruşturmanın kapsamı giderek genişlemiş ve çok sayıda futbol ailesi mensup kişiyi kapsamıştır. Federasyonumuzca yapılan disiplin soruşturmasının sürmesi için diğer belgelerin de elimizde olması gerekli. Vicdani kanata varılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Bir hüküm verilmesinin doğru olmayacağı kamuoyunun takdirine sunulur. Gizlilik kararının kaldırılması şarttır.

  Tutuklama kararlarına itirazları reddedilen ve tedbirli olarak PFDK ya sevk edilenler şöyle:

  Aziz Yıldırım, Şekip Mostruoğlu, İlhan Ekşioğlu, Tamer Yelkovan, Cemil Turan, Serdal Adalı, Tayfur Havutçu, Ahmet Ateş, İbrahim akın, İskender alın, Mecnun Odyakmaz. Ahmet Çelebi, Korcan Çelikay, Bülent Uygun, Ümit Karan, Ömer Ülkü, Coşkun Çalık,


  PFDK'ya sevk edilenler şunlar:

  Serdar Kulbilge, Cengiz Demirel,i Erdem Konya, Yavuz Ağırgöl, Serdar Berkin, Mehmet Şen, Hikmet Karaman, Serkan Acar, Zafer Önder İpek, Ali yıldırım, Hasan Çetinkaya, Vederson, Fazıl Özdemir, Zafer Tüzün, Beşir Acar, Yılmaz Vural, Sezer Öztürk, Emenike, Mahmut Boz, Mehmet Yıldız, Levent Eriş, Sadri Şener, Recep Denizer, Can Arat, Önder Turacı, Nevzat Şakar, Murat Özaydınlı, Ekrem Okumuş, Fırat Kocaoğlu, Zafer Demiray, Faruk Taşseten, Mehmet Oflaz, Fatih Hocaoğlu, Murat Öztürk, Semih Şentürk.


  Tff fener kararı;

  https://forumdas.net/fenerbahce/fenerbahce-kume-dusmedi-15-agustos-2011-a-138883/

  TFF Aziz Yıldırım Kararı

  https://forumdas.net/fenerbahce/tff-aziz-yildirim-karari-15-agustos-138886/

  İŞTE TFF BAŞKANI MEHMET ALİ AYDINLAR'IN AÇIKLAMALARI;

  Aydınlar'ın açıklamalarının tam metni şöyle:

  Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolumuzun olağanüstü bir süreçten geçtiği şu günlerde, kanun ve talimatların kurumumuza çizdiği çerçevede çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Bu süreçte, yine kanun ve talimatların bize tanıdığı sınırlar içerisinde, yaşanan tüm aşamaları kamuoyuyla paylaşıyoruz.

  Hepinizin bildiği gibi, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından 5894 Sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3. Maddesinin 1.fıkrasının G bendi ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanunun 19. Maddesi çerçevesinde, talebimiz üzerine Federasyonumuza teslim edilen belgeler Etik Kurulumuz tarafından bir süredir inceleniyordu.

  Bu belge ve delillerin, Etik Kurulu tarafından incelenmesi neticesinde oluşturulan rapor ve buna bağlı görüşler doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar ve görüşler aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

  1-) İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Ceza Muhake-mesi Kanunu'nun 157. maddesi uyarınca gizli olarak yürütülmektedir.

  2-) Soruşturma dosyası hakkında, Beşiktaş 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15.12.2010 tarih ve 2010/2468 sayılı kararı ile Ceza Muha-kemesi Kanunu'nun 153. maddesinin 2. fıkrası uyarınca gizliliğe dair ek kısıtlama kararı verilmiştir.

  3-) Belgeler teslim edilirken, dosyadaki kısıtlılık kararı çerçevesinde işlem yapılması gerektiği ayrıca bir üst yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

  4-) Belgelerin Federasyonumuzca bu aşamada şüpheli kulüpler ve gerçek kişilerle paylaşılması, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen gizliliğinin ihlali suçunu oluşturacaktır. Bu suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olup, basın yoluyla işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılmaktadır.

  5-) Söz konusu belgelerin paylaşılmasının, halen gizli bir şekilde sürmekte olan soruşturmanın selametini olumsuz şekilde etkileyeceği de açıktır.

  6-) Soruşturma evrakının anılan sebeplerle şüpheli kulüp ve gerçek kişilerle paylaşılamaması, Federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasında ilgili taraflara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. , Anayasamızın 36. ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 72. maddesi ile teminat altına alınan savunma hakkının tanınmasına engel olmaktadır. Savunma hakkı tanınmadan yapılacak bir disiplin yargılamasının hak arama hürriyetini ve adil yargılanma hakkını ağır bir biçimde ihlal edeceği açıktır.

  7-) Her ne kadar, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı şüpheli vekillerine dosyaları inceleme hakkını vermiş ise de, söz konusu soruşturmada kulüplerin şüpheli sıfatını taşımamaları nedeniyle dosyaları inceleme hakkına sahip olamamaları, yine şüphelilerin dosyaları bizzat ve bütünüyle görememeleri, dosyalardan fotokopi alınmasına imkan verilmemesi de, Federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasında savunma hakkının gereği gibi kullanılmasını engelleyecektir.

  8-) Ayrıca söz konusu soruşturma evrakı, Federasyonumuza teslim edildiği an itibariyle doğal olarak konuya ilişkin tüm belgeleri içermemektedir. Diğer yandan belgelerin Federasyonumuza tesliminin ardından, söz konusu soruşturmanın kapsamı giderek genişlemiş, soruşturma derinleşerek çok sayıda kulüp ve futbol ailesine mensup gerçek kişiyi kapsar bir biçimde sürmüş ve halen de sürmektedir. Bu hususlarla ilgili hiçbir yeni belge ve bilgi zamanlama nedeniyle henüz Federasyonumuza ulaşmamıştır. Federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasının adil bir şekilde sürdürülebilmesi için, eksik olan bu belgelerin de Federasyonumuza ulaşması gerektiği açıktır.

  9-) Anılan nedenlerle, Federasyonumuz Yönetim Kurulunca bu aşamada, karar verilmesi için gerekli delillerin tamamına erişilmeden ve savunma hakkının hukuka uygun bir biçimde kullanımına imkan tanınmadan, vicdani kanaate varılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Bu aşamada bir hüküm verilmesinin doğru, adil ve hakkaniyete uygun olmayacağı kamuoyu takdirlerine sunulur.

  10-) Federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasının hukuka uygun ve adil bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için, gizlilik kararının kaldırılması şarttır. Bunun için de Ceza Muha-kemesi Kanunu'nun 175. maddesi uyarınca iddianamenin kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak bu takdirde, şüpheli kulüp ve gerçek kişiler haklarındaki tüm iddiaları, bütün detaylarıyla ve açıklığıyla görüp inceleyebilecek ve savunma haklarını etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

  Kısacası Federasyonumuzca, iddianamenin kabulüne bağlı olarak gizlilik kararının kalkmasını müteakip, derhal şüpheli kulüp ve gerçek kişilerin savunmaları alınacak, bu savunmalar ve tüm soruşturma evrakı incelenmek suretiyle, Etik Kurulu'ndan nihai rapor istenecek daha sonra da hukuka ve adalete uygun bir karar verilecektir.

  Bununla birlikte, kulüpler hakkında nihai karar beklenmeksizin, söz konusu soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan ve tutuklanma kararına yaptıkları itirazı reddedilen, aşağıdaki futbol ailesi mensuplarının, şike ve teşvik primi eylemleri çerçevesinde tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir.


  • 1-Aziz Yıldırım--------------------Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
  • 2-Mehmet Şekip Mosturoğlu------Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
  • 3-İlhan Yüksel Ekşioğlu-----------Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
  • 4-Tamer Yelkovan------------------Fenerbahçe Spor Kulübü Muhasebe Müdürü
  • 5-Cemil Turan----------------------Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Genel Koordinatörü
  • 6-Serdal Adalı---------------------Eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı
  • 7-Tayfur Havutçu---------------Beşiktaş Jimnastik Kulübü Teknik Sorumlusu
  • 8-Ahmet Ateş-------------------Beşiktaş Jimnastik Kulübü Protokol Müdürü (Güvenlik Müdürü)
  • 9-İbrahim Akın-----------------Büyükşehir Belediyespor Futbolcusu
  • 10-İskender Alın---------------- Büyükşehir Belediyespor Futbolcusu
  • 11-Mecnun Odyakmaz----------Sivasspor Kulübü Başkanı
  • 12-Ahmet Çelebi-------------- Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
  • 13-Korcan Çelikay------------- Sivasspor Kulübü Kalecisi
  • 14-Bülent Uygun---------------Eski Eskişehirspor Teknik Sorumlusu
  • 15-Ümit Karan----------------- Eski Eskişehirspor Sportif Direktörü
  • 16-Ömer Ülkü------------------Giresunspor Kulübü Başkanı
  • 17-Coşkun Çalık--------------Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi

  Aynı kapsamda, şike ve teşvik primi eylemleri çerçevesinde, haklarında tutuklama kararı verilmeyen aşağıdaki kişilerin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir.

  • 1-Serdar Kulbilge--------------- Eski Gençlerbirliği Kulübü Kalecisi
  • 2-Cengiz Demirel---------------Eski Gençlerbirliği Kulübü Antrenörü
  • 3-Erdem Konyar--------------Lisanslı Futbolcu Temsilcisi
  • 4-Yavuz Ağırgöl------------Fenerbahçe Spor Kulübü Güvenlik Sorumlusu
  • 5-Serdar Berkin--------------Adanaspor Kulübü Yardımcı Antrenörü
  • 6-Mehmet Şen-----------------Eski Ankaraspor Menajeri
  • 7-Hikmet Karaman---------Eski Manisaspor Teknik Direktörü
  • 8-Serkan Acar-----------------Fenerbahçe Spor Kulübü Kulüp Müdürü
  • 9-Zafer Önder İpek----------Eski Gençlerbirliği Kulüp Müdürü
  • 10-Alaaeddin Yılıdırm--------Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
  • 11-Hasan Çetinkaya----------Fenerbahçe Spor Kulübü Profesyonel Takımlar İdari Menajeri
  • 12-Gökçek Vederson-----------Bursaspor Kulübü Futbolcusu
  • 13-Güde Fazıl Özdemir---------Lisanslı Futbolcu Temsilcisi
  • 14-Zafer Tüzün-------------------Eskişehirspor Kulübü Teknik Danışmanı
  • 15-Beşir Acar-----------------Mersin İdmanyurdu Kulübü Asbaşkanı
  • 16-Yılmaz Vural--------------Konyaspor Kulübü Teknik Sorumlusu
  • 17-Sezer Öztürk ---------------Eski Eskişehirspor Kulübü Futbolcusu
  • 18-Emanuel Emenike---------Eski Kardemir Karabükspor Futbolcusu
  • 19-Mahmut Boz---------------Gençlerbirliği Kulübü Futbolcusu
  • 20-Mehmet Yıldız------------Eski Sivasspor Kulübü Futbolcusu
  • 21-Levent Eriş----------------Eski Boluspor Kulübü Teknik Sorumlusu
  • 22-Sadri Şener-----------------Trabzonspor Kulübü Başkanı
  • 23-Recep Denizer--------------Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
  • 24-Can Arat--------------------Büyükşehir Belediyespor Futbolcusu
  • 25-Önder Turacı-------------Eski Kayserispor Kulübü Futbolcusu
  • 26-Nevzat Şakar-------------------Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı
  • 27-Osman Murat Özaydınlı------Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
  • 28-Ekrem Okumuş-----------------Lisanslı Futbolcu Temsilcisi
  • 29-Sadrettin Fırat Kocaoğlu------Kasımpaşaspor Kulübü Futbolcusu
  • 30-Zafer Demiray------------------Eski Körfezspor Kulübü Futbolcusu
  • 31-Faruk Taşseten---------------Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi
  • 32-Mehmet Oflaz-------------Sivasspor Kulübü 2.Başkanı
  • 33-Fatih Hocaoğlu------------Giresunspor Kulübü Genel Müdürü
  • 34-Murat Öztürk--------------Fenerbahçe Spor Kulübü Kaleci Antrenörü
  • 35-Semih Şentürk--------------Fenerbahçe Spor Kulübü Futbolcusu

  Söz konusu sevk işlemleri, Federasyonumuza 20.07.2011 tarihinde teslim edilmiş olan dosyalarda yer alan bilgi ve belgeler kapsamında, şike ve teşvik primi eylemleri çerçevesinde yapılmış olup, Federasyonumuzca yeni bilgi ve belgelere ulaşılmasını müteakip, şike ve teşvik primi eylemleri açısından gerekli incelemeler gerçekleştirilerek, yeni sevk işlemleri yapılabilecektir.

  Ayrıca Hukuk Müşavirliği'nin yetkisiz menajerlik, talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket eylemleri ile ilgili olarak, dosyalar üzerindeki disiplin sevklerine ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yeni sevk işlemleri gerçekleştirilecektir.

  Türkiye Futbol Federasyonu, toplumsal anlamda çok geniş yankı bulan ve çok hassas bir içeriğe sahip olan bu özel konuyla ilgili hukuki açıdan en doğru kararı verebilmek için kanun ve talimatların tanıdığı tüm olanaklar dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir. Son derece deneyimli ve konusunun uzmanı kişilerden oluşan mevcut kurul ve kadrolarımızla, Türk futbolunun bugüne kadar yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan bu konuyu çözüme kavuşturmak ve en adil kararı almak adına, çalışmalarımızı yargı organlarımızla birlikte uyum içerisinde sürdürdüğümüzün, tüm kamuoyu tarafından bilinmesini önemle rica ederiz.
   


Similar Threads: şike soruşturması
Forum Başlık Tarih
Haberler UEFA şike soruşturması 22 Ağustos 2011
Haberler Adnan Polat Şike Soruşturması 4 Ağustos 2011
Haberler Erman Toroğlu şike soruşturmasında ifade verdi 26 Temmuz 2011
Haberler TFF Şike Davasında Kararını Verdi 29 Nisan 2012
Haberler Şike Davasında 6 Tahliye 30 Mart 2012