Teravih namazı farzmıdır

'Etüt Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 9 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Teravih namazı farzmıdır

  Teravih namazı sünnet-i müekkededir Azı iki çoğu yirmi rek'attır Ancak Medine halkının Ömer b Adülazız'in zamanında otuz altı rek'at teravih namazı kıldığı rivayet ediliyor

  Buhari şöyle rivayet ediyor: Peygamber (sav) –Ramazan-ı şerifte- bir gece çıkıp namazı –teravih namazını- kıldı Birkaç kişi ona uyarak namaz kıldılar Sabah olunca cemaat durumu birbirine anlattı Üçüncü gece cemaat daha fazlalaştı Yine onlara namaz kıldırdı Dördüncü gece cemaat öyle çoğaldı ki camii onlara dar geldi

  Peygamber (sav) ise ancak sabah namazına çıktı, namazı kıldırınca cemaata döndü ve kelime-i şehadeti getirerek dedi ki : Durumunuzu biliyordum, ancak terravih namazı size farz olacağından ve sizin de altından kalkamayacağınızdan korktum Daha sonra Peygamber (sav) cami'de teravih namazını kıldırmadan vefat etti Çeşitli Hadislerden anlaşıldığına göre Peygamber (sav) teravih namazını yalnız sekizrek'at olarak kılmıştır Fazlasını ne kılmış ne de emretmiştir BuhariAişe'den şöyle rivayet ediyor: Peygamber (sav) Ramazan-ı şerif'in içinde ve dışında (nafile olarak) onbir rek'attan fazla kılmazdı Dört rek'at namaz kılardı Ne kadar uzun ve güzel olduğunu sorma Bir daha dört rek'at kılardı Ne kadar güzel ve uzun olduğunu sorma Sonra üç rek'at kılardı

  İmam Malık, Yezid b Huzayfa tarikiyle yine Saib'de Ubey'in kıldırdığı teravih namazının yirmi rek'at olduğunu rivayet ediyor

  Hülasa Peygamber (sav) yalnız sekizrek'at teravih namazı kılmıştır Fazlasını da emretmemiştir Ancak Hz Ömer'in zamanında yirmi rek'at kılınmış ve ondan sonra böyle devam etmiştir Yalnız iki rek'at kılmak caiz olduğu gibi yirmi rek'at da caizdir


  İslam Fıkıh Ansiklopedisi