Teravih Namazı Duaları Neler?

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 24 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Teravih Namazı Duaları Neler
  Teravih Namazında Okunan Dualar

  Terâvih Namazına başlamadan önce

  Sübhâne zil-mülki vel-melekût. Sübhâne zil-ızzeti vel-azameti vel-cemâli vel-celâli vel-ceberût. Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhân-el melik-il mabûd. Sübhân-el melik-il hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût. Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.

  Merhaba, merhaba, merhaba ya şehre Ramazân. Merhaba, merhaba, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel-gufrân. Merhaba, merhaba, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kurân. Evvelü Hû, âhıru Hû, zâhiru Hû, bâtınu Hû. Yâ men lâ ilâhe illâ Hû.

  Tesbihat ve duaları okunur. Ayın 15'inden sonra, Merhaba yerine Elveda söylenir.

  Her 4 rekâtin sonunda; Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. okunur.

  Bu kısım, 20 rekâtın sonunda 3 defâ tekrar edilir ve 3. sünde kesîrâ yerine (kesîran kesîrâ.) denir. 3 defâ da şu duâ okunur:

  Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Bürhan, yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ül afve vel-ğufran, vecalnâ min utekai şehr-i Ramazan bi-hurmet-il Kuran.