Temyize Cevap Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 24 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Temyize Cevap Dilekçesi


  Temyize Cevap Dilekçesi
  Temyize Cevap Dilekçesi Esas No: /
  Karar No: /

  YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİNE
  Sunulmak Üzere
  ERZİNCAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

  TEMYİZE CEVAP VEREN
  SANIK : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ :
  TEMYİZE CEVAP
  SEBEPLERİ :
  1- İddia makamının temyizi yerinde değildir ve isabetsizdir Çünkü savcılık makamının zamanaşımı konusundaki temyizi usul ve yasaya aykırıdır Türk Ceza Kanununun 403/1 maddesinde öngörülen suçun cezasının alt sınırı 10 yıl üst sınırı 20 yıl olup, TCK 102/3e giren zamanaşımı süresine tabidir Çünkü Türk Ceza Kanununun 102/2 de cezanın asgari haddinin TCK 102/2 de cezanın asgari haddinin 20 yıl ve üzeri olması halinde zamanaşımı süresi 15 yıl olarak düzenlenmiştir
  2- Olayımızda ise cezanın asgari haddi on yıl, azami haddi 20 yıl olup; cezanın asgari haddi 20 seneden başlamadığı için 102/3 e göre zamanaşımı süresinin dolduğuna dair karar verilmesi yerindedir Çünkü müvekkilin 05042004 de tahliye olduğu günden beri zamanaşımını kesici herhangi bir işlem yapılmamıştır
  HUKUKİ NEDENLERİ : CMK md 297 ve ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : İddia makamının usul ve yasaya aykırı olan temyiz talebinin reddi ile mahkeme kararının onanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim //

  Temyize cevap veren sanık vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza