temel hak ve özgürlüklerimiz nelerdir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 18 Nis 2012 tarihinde açılan konu

 1. ya temel hak ve özgürlüklerimiz nelerdir


  Devletin vatandaşlarına verdiği ve yasalarla korunan haklara temel haklar denir.

  Yaşama Hakkı Kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkıdır. Yaşama hakkı, Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinde, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve 1982 Anayasasında güvence altına alınmıştır.

  Kişi Dokunulmazlığı Hakkı Kişinin iktidara karşı korunması demektir. Kişi dokunulmazlığı en temel insan haklarından biridir. Kişi özgürlüğü ve güvenliği, ikisi birlikte, insanın yasayla belirlenmiş ve sınırlandırılmış durumlar dışında hareket serbestliği ve özgürlüğünden yoksun bırakılmaması anlamına gelir.

  Sağlık hakkı , insanın bedensel ve ruhsal sağlığını korumayı ve tedavi görme hakkını ifade eder. Devletin görevlerinden biri de halkın sağlığını koruyucu önlemler almak, hastalar için tedavi imkanları oluşturmaktır.

  Eğitim Hakkı Kişinin eğitim ve öğretim görme hakkıdır.

  Dilekçe Hakkı Bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır.

  Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 12. maddesine göre,Kimsenin özel hayatına, ailesine, konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz.
  Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

  Konut Dokunulmazlığı Hakkı Kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilen hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet Savcıları ve onların yardımcıları sıfatıyla emirlerini yerine getirmeye memur olan Güvenlik Güçleri dışında hiç kimsenin konutunuza girememesi, arama yapamaması ve buralardaki eşyanıza el koyamamasıdır.

  Seçme ve seçilme hakkı , vatandaşlık görevlerinden birisidir. Seçimlere katılmak, seçmek, aday olmak demokrasinin en önemli özelliğidir. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Tem 2014
Yükleniyor...