Telkin etmek nasıl yapılır

'Dini Bilgiler' forumunda GezgiN tarafından 13 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu


  1. Telkin ne demektir, nasıl yapılır ve dinî hükmü nedir?
    Telkin esas itibariyle ölmek üzere olan kişinin yanında kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdet okunmasıdır. Ancak yaygın olarak, cenâze defnedildikten sonra, kabirde sorulması muhtemel soruları ve cevapları ölüye hatırlatmak şeklinde anlaşılmaktadır. Ölmek üzere olan kişinin, sağ tarafına çevrilerek yüzünü kıbleye gelecek şekilde yatırmak müstehaptır. Bu durumda olan kişinin yanında, hatırlatmak amacıyla kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdet okunur. Hz. Peygamber, “Ölmek üzere olanlara Lâ ilâhe illallah” demeyi telkin ediniz” (Müslim, Cenâiz 1, 2) buyurmuştur. Telkin yapılırken, “Kelime-i şehâdet veya kelime-i tevhîd” getir şeklinde bir şey söylenmemeli, bu kişinin yanında sadece “Lâ ilâhe illallah” demekle yetinilmelidir. Ayrıca Hz. Peygamber, ölmek üzere olan kişinin yanında Yâsîn suresini okumayı teşvik etmiştir (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 24). Cenâze kabre konup kalabalık dağılınca, orada kalan bir kimsenin kabrin başında yüksek sesle ve ölüye hitaben iman esaslarını hatırlatması şeklinde olan telkîn ise bazı âlimlerce meşru görülmemekle birlikte, tavsiye edilmediği gibi yasaklanmadığını, bu nedenle de mükellef olduktan sonra vefat eden kimsenin mezarının başında telkin verilebileceğini söyleyen âlimler de vardır (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 105; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 173).