Tekvir Süresinin Türkçe Okunuşu

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Yasemin tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde açılan konu

 1. Tekvir süresi Kur'an'ın 81.süresidir.Tekvir süresinin tamamı Mekke’de yazılmıştır. Sure ismini, ilk ayette geçmekte olan küvviret fiilinin mastar halinden almıştır. Tekvir Suresi'nde kıyamet günü olaylarından bahsedilmiştir.


  Tekvir suresinde kıyamet tasviri genel olarak hikmet ve imtihan yeri olarak tanımlanan Dünya hayatının sona ermesi ve Tanrının güç gösterisi yaptığı (Dar-ul kuvve) olağanüstü bir yaşantı veya azap döneminin başladığı kıyamet anlayışından farklıdır.


  Bismillahirrahmânirrahîm

  Mekke döneminde inmiştir. 29 ayettir. Sûre, adını birinci âyette geçen

  1. Güneş, dürüldüğü zaman,
  2. Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,
  3. Dağlar, yürütüldüğü zaman,
  4. Gebe develer salıverildiği zaman.
  5. Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,
  6. Denizler kaynatıldığı zaman,
  7. Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.
  8, 9. Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
  10. Amel defterleri açıldığı zaman,
  11. Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,
  12. Cehennem alevlendirildiği zaman,
  13. Cennet yaklaştırıldığı zaman,
  14. Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.
  15, 16. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,
  17. Andolsun, yöneldiği zaman geceye,
  18. Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,
  19, 20, 21. O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.
  22. (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.
  23. Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü.
  24. O, gayb hakkında cimri değildir.
  25. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
  26. (Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz?
  27, 28. O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.
  29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.