Teheccüt namazı kılmanın fazileti

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 13 Mart 2014 tarihinde açılan konu


 1. Teheccüt (gece) namazı kılmanın fazileti


  Geceleyin kılınan iki rekâtlık namaz her şeyden hayırlıdır Peygamber Efendimiz s.a.v buyuruyor ki:

  Geceleyin kılınan iki rekâttık namaz insanoğlu için dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha yararlıdır.

  Ümmetime zor gelmese iki rek'at gece namazını üzerlerine farz kılardım.Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i berzahı (kabir âlemini) ifhâm ile (bildirmekle), ruh-i beşer (insan ruhu) Rahmet-i Rahmân’a (Allah’ın (cc)rahmetine) ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır.

  Ve gecede teheccüt (gece namazı) ise, kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, îkaz eder ve bütün bu inkılâbât değişimler içinde Cenâb-ı Mün‘im-i Hakikî’nin hakikî ni‘met verici olan Allah’ın cc nihâyetsiz ni‘metlerini ihtâr ile hatırlatmakla ne derece hamd-ü senâya (övülmeye) müstehak olduğunu ilân eder.

  Gece namaz kılarken uyku galebe çalsa sevabı yazılır ve uykusu sadaka hükmüne geçer
  Peygamberin (asm) eşi Aişe ra haber verdi ki: Resulullah asm şöyle buyurmuştur:
  Geceleyin bir namazı olup da kendisine uyku galebe çalan hiç bir kimse yoktur ki, o kimseye o namazın ecri yazılmasın ve uykusu da kendisine sadaka olmasın." (Ebu Dâvud)

  Teheccüt (gece) namazına kalkmanın faydaları: Allah'a yaklaştırır. O'nun rahmetini celbe vesile olur.Günahlardan uzaklaştırır yani günah işletmez. Cenâb-ı Hakk "Namazın kötü ve çirkin işlerden koruyacağı (Ankebut, 45);

  İyi amellerin kötü amelleri gidereceği" (Hud, 114) vâd etmektedir.Günahlara kefaret ve örtü olur. Bedenden hastalıkları çıkarır, sıhhate vesile olur.