TC.Cumhurbaşkanının Görevleri Nelerdir

'Güncel Bilgiler' forumunda Bella tarafından 24 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. a)Yasamayla ilgili Yetkileri
  1-Yasama yılının ilk günü TBMMde açılış konuşmasını yapar.
  2-TBMMyi gerektiğinde toplantıya çağırır.
  3-Kanunları yayınlar.
  4-Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMMne yollar.
  5-Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerek gördüğünde halkoyuna sunar.
  6-Kanunların, KHK, TBMM iç tüzüğünün iptali için Anayasa mahkemesine iptal davası açar.
  7-TBMMde seçimlerin yenilenmesine karar vermek.

  b)Yürütmeyle İlgili Yetkileri
  1-Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
  2-Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve istifalarını kabul etmek.
  3-Gerek görürse Bakanlar kuruluna başkanlık etmek.
  4-Yabancı devletlere Türk temsilciliğini göndermek ve onlarınkini kabul etmek.
  5-Milletlerarası analaşmaları onaylamak ve yayınlamak.
  6-TBMM adına TSK Başkomutanlığını temsil etmek.
  7-TSKnin kullanılmasına karar vermek.
  8-MGKyı toplantıya çağırmak.
  9-Genelkurmay Başkanını atamak.
  10-Kararnameleri imzalamak.
  11-Sürekli hasta sakat ve kocama sebebiyle cezaları kaldırmak.
  12-Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak.
  13-YÖK üyeleri ve rektörleri atamak.

  c)Yargı ile ilgili Yetkileri
  1-Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
  2-Danıştayın üyelerinin ¼ünü seçmek.
  3-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek
  4-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekilini seçmek
  5-Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
  6-AYİM ve Askeri Yargıtay üyelerini seçmek.