TBMM'nin açılması

'Tarih Bölümü' forumunda Sibel tarafından 27 Nisan 2010 tarihinde açılan konu


 1. [​IMG]
  TBMMNİN AÇILMASI VE ÇALIŞMALARI
  Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından başlayan işgallere karşı etkili bir direniş gösterebilmek için bölgesel kuvvetlerin birleşmesi amaçlanmıştı.
  Milletin kendi kararlarını almaları için bir meclise ihtiyaç vardı.Bunun için M.Kemal 19 mart 1920de bir genelge yayınlayarak her sancaktan beşer tane olmak üzere milletvekilleri seçilip Ankaraya gelmeleri istendi .Bunun üzerine büyük bir katılım olarak 23 nisan 1920de meclis kuruldu.İlk 120 milletvekili olmak üzere daha sonra bu sayı 390a çıkmıştır.
  Meclis başkanı Mustafa Kemal Paşa seçildi ve Mustafa Kemal meclis çalışmasıyla ilgili bir önerge sundu ve kabul gördü.

  İLK TBMMNİN ÇALIŞMA ESASLARI
  • TBMMnin üstünde bir kuvvet yoktur.
  • Hükümet kurmak gereklidir.
  • Geçici kaydıyla bir başkanı ve padişah vekili atamak uygun değildir(hükümet devamlılığı).
  • TBMM yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir(güçler birliği ilkesi).
  • Meclisten seçilecek bir heyet,meclise vekil olarak hükümet işlerini görecektir.Meclis başkanı bu heyetinde başkanıdır(meclis hükümet sistemi).
  • Padişah ve halife bulunduğu baskıdan kurtulduktan sonra meclis tarafından belirlenecektir(saltanat ve halifeliğin kaldırılmasının yasal dayanağı).

  TBMMNİN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ
  • Bu önerge 20 ocak 1921 anayasası kabul edilinceye kadar meclisin çalışma esaslarını belirlemiştir.
  • TBMM Kurucu Meclis özelliğindedir.Olağanüstü yetkilere sahip bir ihtilal meclisidir.
  • Meclis hükümeti sistemi esas alınmıştır.
  • Kuvvetler birliğiilkesi esas alınmıştır.
  • M.Kemal meclisin, hükümetin ve yeni devletin başkanıdır.
  • TBMM üstünde güç yok denilerek İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır.
  • Meclis İnkılapçı değildir.Yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır.
  • TBMMde siyasi partiler yoktur.Guruplar vardır.

  TBMM DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞLICA FALİYETLER
  • Hıyaneti vataniye kanunu.
  • İstiklal mahkemesi kuruldu.
  • İç isyanlar bastırıldı.
  • Batı Anadoluda düzenli ordu kuruldu.
  • Doğu,Güney ve Batı cephelerindeki zaferlerle Anadolu işgalden kurtuldu.
  • 1921 Anayasası ile İstiklal Marşı kabul edildi.
  • Saltanat kaldırıldı.
  • Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
  • Lozan görüşmeleri başladı.


  [​IMG]
  TBMMYE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR
  İstanbul Hükümetince çıkarılan ayaklanmalar
  • Anzavur isyanı.
  • Kuvay-i inzibatiye ayklanması(hilafet ordusu)

  İstanbul hükümeti ve işgalci devletlerin kışkıtmaları ile çıkan ayaklanmalar.
  • Bolu Düzce ,Hendek,Adapazarı ayaklanması.
  • Yozgat ayaklanması.
  • Konya ayklanması.
  • Şeyh Eşref ve Koçgiri ayaklanması.
  • Urfa Milli Aşiret isyanı.

  Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar
  • Ermeni İntikam alayları(Adana ve Doğu Anadolu).
  • Doğu Karadenizde Rumlar tarafından çıkarılan Pontus isyanı.

  Kuvay-ı milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar
  • Düzenli ordunun kurulması aşamasından buna karşı çıkan kuvay-i milliye şefleri tarafından çıkarılmıştır.
  • Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe isyanı.


  AYAKLANMALARA ALINAN ÖNLEMLER
  • Hıyanet-i vataniye kanunu çıkarıld
  • İstanbul ile haberleşme kesildi.
  • İstiklal mahkemeleri kuruldu.
  • Düzenli orduya geçildi.

  İSYANLARIN SONUÇLARI
  • Düşman cephelerde ilerleme imkanı buldu.
  • Milli bağımsızlığın gerçekleşmesi gecikti.
  • Ayaklanmaların bastırılması ile TBMM Anadoluya hakim tek güç haline geldi.
    2. Cevap: TBMM'nin açılması

  [​IMG]
  SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI
  • 1.Dünya savaşından sonra itilaf devletlerinin Osmanlı Devleti ile ,kesin barış antlaşmasını imzalaması gecikmiştir.Çünkü Osmanlıyı paylaşmada anlaşamamışlardır.
  • Sevr Antlaşması San-Remo konferansında hazırlandı.Yunan ordusunun Batı Anadolu ve Doğu Trakyayı işgali üzerine Osmanlı Devleti tarafından imzalandı.

  MADDELER

  [​IMG]
  SINIRLAR
  • Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistana verilecek.
  • Mardin,Urfa ,Antep ve Suriye Fransaya bırakılacak.
  • Rodos ve Oniki ada İtalyaya,diğer Ege adaları ise Yunanistana verilecek.
  • Arabistan,Musul ve Irak İngiltereye bırakılacak
  .
  • Ermeni ve Kürt Devletleri kurulacak.
  • Güneybatı Anadolu İtalyanlara verilecek.

  SİYASİ HÜKÜMLER
  • İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti olarak kalacak ancak Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını korumazsa burası alınacak.
  • Boğazlar tüm dünya devletlerine açık olacak ,yönetimi ise ayrı bütçesi ve bayrağı olan boğazlar komisyonuna verilecak.

  ASKERİ HÜKÜMLER
  • Mecburi askerlik olmayacak.
  • 50,700 kişilik asker bulundurulabilecek ve ordunun ağır silahı olmayacak.
  • Deniz gücü sınırlı olacak.

  EKONOMİK HÜKÜMLER
  • Osmanlı devleti savaş tazminatı ödeyecek.
  • Kapitülasyonlardan tüm devletler faydalanacak.
  • Maliye itilaf devletlerinin kontrolü altında olacak.

  ÖNEMİ
  • Uygulanamayan bir Antlaşma olmuştur.
  • Mebuslar meclisi tarafından onaylanmadıgından geçerli degildir.
  • TBMM Sevri tanımamış bunu imzalayanları vatan haini ilan etmiştir.
  • Milli mücadele azmini kuvvetlendirmiştir.
  • Sevr yerine daha sonra Lozan Barış Antlaşması yapılmıştır.