Tavaf Çeşitler

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 4 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Tavaf Çeşitleri Tavaf Çeşitleri Nelerdir?
  kaç çeşit tavaf vardır
  Hac ve umrede tavaf çeşitleri

  Ziyaret tavafından başka, hacla ilgili olan ve olmayan farz, vâcip, sünnet ve nâfile başka tavaflar da vardırAncak hepsinin sıhhat şartları, vâcipleri, sünnetleri ve yapılış şekli aynıdır
  Hacla ilgili olarak “kudüm tavafı, “ziyaret tavafı ve “vedâ tavafı olmak üzere üç tavaf vardır Umrede yapılan tavafa ise umre tavafı denir Bunlar ilgili yerlerde açıklanmıştır Hac ve umre ile ilgili olmayan diğer tavaflar ise şunlardır:

  1 Nezir Tavafı Tavaf etmeyi adayan kişinin, nezrini yerine getirmesi vâciptir Bunun için zaman belirlenmişse, belirlenen zamanda, zaman tayini yapılmamışsa uygun bir zamanda adanmış olan tavaf yerine getirilir


  2 Tahiyyetül-mescid Tavafı Bir mescide girildiğinde kılınması sünnet olan tahiyyetül-mescid yerine, Mescid-i Harâma her girildiğinde hürmeten ve mescidi selâmlamak için bir tavaf yapmak müstehaptır Buna selâmlama tavafı anlamında tahiyyetül-mescid tavafı denir Hac veya umre gereği yapılacak olan tavaf bunun yerini tutar


  3 Tatavvu Tavafı Mekkede bulunulan süre içinde hac ve umre ile ilgili olarak yapılan tavaflar dışında, fırsat buldukça yapılan nâfile tavaflardır Diğer ibadetler gibi, başlanılmış olan nâfile bir tafavın bitirilmesi de vâcip olur Uzak yerlerden gelmiş olan kimselerin nâfile tavaf yapmaları, Mescid-i Harâmda nâfile namaz kılmalarından efdaldir Hac mevsimi dışında Mekkeliler için de hüküm aynıdır