Tatlı Su Balıkları Ve Tuzlu Su Balıkları

'Eğitim Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 5 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu


 1. Tatlı Su Balıkları Ve Tuzlu Su Balıkları

  Tatlı Su Balıkları Ve Tuzlu Su Balıkları Hakkında Genel Bilgiler

  Tatlı Su Ortamları
  [​IMG][​IMG]
  Irmak ve göllerin oluşturduğu tatlı sular, dünyadaki toplam su hacminin çok küçük bir bölümünü oluşturmasına karşın balık nüfusunun önemli bir çoğunluğuna ev sahipliği yapar. Tropikal sular, balıklara daha fazla besin sağlar ve balıklar buralarda ılıman sulara göre daha büyük oranlarda ürer. Ayrıca bu sularda daha fazla tür barınır: Amazon ırmağında 1300, Zaire ırmağında yaklaşık olarak 700 ve Missisipi sisteminde ise 250 tür bulunur. Buna karşın daha serin suları bulunan tüm Avrupa'da rastlanan tür sayısı 192'yi geçmez.
  Irmak ve Dereler

  Irmak ve dereler dünya sularının çok küçük bir bölümünü oluştursa da, içerdikleri koşullar göl ya da denizlerdekilere oranla çok daha fazla çeşitlidir. Yükseklik, ırmak yatağının eğimi, su sıcaklığı, zemin yapısı, bitki örtüsü, su kaynağı ve aynı zamanda endüstriyel kirlenme gibi çeşitli etkenler bunların doğası üzerinde etkilidir. Yaşam ortamlarındaki bu zengin çeşitlilik akvaryumcuya onları akvaryumda yeniden yapılandırmak açısından sonsuz olanaklar sağlar.
  Tropikal Irmak ve Dereler

  Irmak ve derelerdeki farklı yaşam ortamlarının zenginliğinin yanı sıra, tropikal bölgelerde sabit bir etken daha bulunur: Yüksek Sıcaklık. Günışığı saatlerinin fazlalığı ılık ve dengeli bir ortam yaratır ve bu da tüm canlılar için büyük bir üreme alanı sağlar.

  Tropikal Yağmur ormanlarının ırmakları

  Oğlak ve yengeç dönenceleri arasında kalan ekvator bölgesine yıl boyunca 1,5 m 'den fazla yağmur düşer. Bu yağmurlar ormanlardaki yaşamın, özellikle mevsimsel taşkınlıklarla büyük oranda değişmesine yol açar. Ekvator çevresinde, Mart ve Eylül aylarındaki sıçramalar hariç yıl boyunca yağmur oranı eşit bir şekilde dağılmıştır. Ancak, ekvatorun kuzeyine ve güneyine doğru gidildikçe dikkate değer mevsimsel farklılıklar görülür. Ekvatorun kuzeyindeki tropikallere yağmur yoğun olarak Mayıs ve Temmuz, güneydekilere ise Kasım ve Ocak ayları arasında yağar.

  Amazon ve Zaire ırmaklarının yağmur ormanları ekvatorun iki ayrı yakasında uzanır. Bu da, Ormanların farklı kesimlerinin yıl içinde farklı zamanlarda doruk yağmurları alıp taşkınlar yaşamasına yol açar. Ayrıca büyüklükleri yüzünden bu ormanların bir yerlerinde heran yağmur görülebilir. Bu yüzden her iki ırmağında uzun süren yüksek su mevsimleri bulunur. Yolları boyunca göl, bataklık, çağlayan ve çavlanlar yer alır. Bu alanların her biri kendine özgüdür ve çok sayıda balık türüne ev sahipliği yapar.

  Yağmur ormanlarının yoğun ve gür ağaçlı ormanlarıyla ırmak, dere ve göllerindeki hayvan ve bitki yaşamı hassas ve verimli bir ilişkiyle dengelenmiştir. Her ne kadar, ırmağı besleyen derelerin hemen üstünde yükselen orman, ışık seviyesini düşürüp su bitkilerinin büyümesini engellesede, yağmur ormanı zemininin katıksız örtüsü ve yüksek sıcaklıklar balıklara yeterli derecede besin olanağı sağlar. Bunun yanı sıra ırmaklarda besin açısından çok verimlidir.

  Tuzlu Su Balıkları
  Deniz Ortamları

  Dünya okyanuslarındaki suyun doğası ve akışı; küresel ısınıma-soğuma, ay ile güneşin çekim gücü, dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü ve yerel olarak ise rüzgar ve akıntılarla belirlenir.

  Okyanus yüzeyindeki akıntılar, günışığına maruz kalan suların genleşmesiyle ortaya çıkar. Ilık sular, daha yüksek yoğunlukları yüzünden genleşip okyanus dibine batan soğuk suların yerini alır. Batan su kütlesi, derindeki suyun yerini alarak okyanus derinliklerinde var olduğu bilinen ana akıntılara yol açar.
  Tropikal Denizler

  Tıpkı tatlı sular gibi, ılık deniz suları da besin açısından soğuk sulardan daha üreticidir ve daha fazla balık türü içerir. Dünya üzerindeki 20.000 balık türünden 8.000'inin tropikal denizlerin kıta sahanlığında yaşamasına karşın, sadece 1.150'sinin soğuk su kıta sahanlığında yaşaması bunun göstergesidir. Dünyanın herhangi bir yerindeki tropikal denizlerde 100'ün üzerinde tür bulunur; bunlardan 14'ü kıyı çizgisinde yaşarken geri kalanlar okyanusta ya da engin sularda görülür.

  Denizlerdeki bitki yaşamı, ışığın geçebildiği derinliklere kadar bulunur -bu birçok denizde toplam derinliğin çok küçük bir miktarı oluşturur. Tıpkı göllerde olduğu gibi, ılık ve sığ sularda da dibe oranla daha fazla besin ve balık üretimi vardır. Daha derin sularda akıntı ve mevsimsel rüzgar değişimlerine göre farklılaşan sürekli bir termoklin bulunabilir. Yaşamı destekleyen besinler bu suların derinliklerinde hapsolabilir. Bu suların bazılarında termoklin çok derinde değildir. - Batı Afrika'da 20m.den daha az derinliklerde görülür ve bölgedeki akıntı ve rüzgarlar suları belli bir yere kadar karıştırabilecek kadar güçlü olduğu için, bir alt üst oluş yaşanmasada, bu sulardaki üretim yüksektir.

  [​IMG][​IMG][​IMG]