Tarımı geliştirmek için ilk göletleri hangi uygarlık yapmıştır

'Sorun Cevaplayalım' forumunda By RiZeLi tarafından 24 Eylül 2011 tarihinde açılan konu


  1. Tarımı geliştirmek için ilk göletleri ve gelişmiş su kanallarını yapan uygarlık hangisidir

    Cevap: Tarımı geliştirmek için ilk göletleri hangi uygarlık yapmıştır

    Urartular tarafından yapılmıştır.

    Urartu krallarının sulamaya verdiği önemi göstermektedir. Zira Urartulara kadar Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki topluluklar ekonomik yaşamlarını, hayvan besiciliği ile sürdürmekteydi. Oysa bu bölgenin dağlık ve yağış ortalaması yüksek coğrafi şartları, zengin su kaynaklarına işaret etmektedir. Van Bölgesi ve çevresinde yıllık yağış ortalaması, 380 mm., buharlaşma ortalaması ise 1260 mm.dir. Kar kalınlığı ise 40-60 cm. arasında değişir. Bu da yazları sıcak ve kurak olan bu bölgenin asıl su kaynağının yazın eriyen kar suları olduğunu göstermektedir. Bu kaynaklar, zengin bitki örtüsü ile birlikte onbinlerce küçük ve büyükbaş hayvanın su ve ot gereksinmesini sağlamıştır. Fakat ne var ki bu su kaynakları, Urartular dönemine kadar tarıma yönlendirilememiştir. Böylece yapılan pekçok baraj, gölet ve su kanallarıyla, verimsiz ova ve düzlükler suya kavuşmuş, bu bölge hayvancılığın yanısıra tarım alanında da önemli noktalara gelmiştir. Günümüzde bile hayranlıkla izlenen bu tesisler, daha sonraki uygarlıkların türkü ve efsanelerine konu olmuş; Eskiçağ’da Hitit ve Asur krallıklarının baraj ve sulama kanalı yapma geleneği, böylece Pers, Hellenistik devletler, Doğu Roma, Ortaçağ ve Osmanlı dönemine taşınmıştır. Bir başka deyişle, Anadolu’da sulamaya dayalı modern tarım kültürünün yaygınlaşmasında ve baraj yapma geleneğinin gelişmesinde Urartu Uygarlığı’nın rolü büyüktür.