Tarım Alanında Yapılan Yenilikler

'Tarih Bölümü' forumunda Merve tarafından 18 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Tarım Alanında Yapılan Yenilikler
  Tarım Alanında Yapılan Yenilikler Nelerdir


  Osmanlı Devleti zamanında halkın yüzde 80i tarımla uğraşıyordu ve milli gelirin önemli bir kısmı tarımdan elde ediliyordu. Batılı ülkeler modern usullerle tarım yaparken, ülkemizde ilkel yöntemlerle toprak işleniyordu. Cumhuriyet idaresinin üzerinde önemle durduğu bir konu da tarımın geliştirilmesi olmuştur.

  Atatürk, “Türkiyenin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüsüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete müstahak ve lâyık olan köylüdür. diyerek yüzlerce yıl ezilen köylünün gerçek değerini ifade etmiştir.

  Tarımı düzenlemek için her şeyden önce köylünün durumunu iyileştirmek gerekiyordu. Hükümet bu düşünceye dayanarak köycülük siyasetinin esaslarını şöyle belirledi:

  -Toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi

  -Köylüden ağır vergilerin kaldırılarak maddi açıdan güçlenmesinin sağlanması

  -Köylünün üretim imkanlarının arttırılması

  -Köylünün bilgi ve görüşünü yükseltecek tedbirlerin alınması

  Tarım kesiminde çiftçinin durumunu güçleştiren etkenlerden biri de vergi yükünün ağır olmasıydı. Aşar vergisi, Osmanlı döneminde çiftçinin devlete ödediği bir vergiydi. Çiftçi kesimi ürününün onda birini devlete vermek zorunda olduğu bu vergiyi ödemede büyük güçlük çekiyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Aşar vergisi, genel bütçe gelirinin yüzde yirmi beşini oluşturuyordu. Cumhuriyet Hükümeti cesur bir kararla 17 Şubat 1925te Aşar vergisini kaldırdı. Böylece tarımsal gelişme için iyi bir ortam hazırlanmış oldu.

  Tarımsal üretimi artırmak için yeni ve gerçekçi önlemler alındı. Bu önlemler doğrultusunda köylü ve üreticiye tohum, fidan, damızlık hayvan ve borç para verildi. Köylünün her açıdan ihtiyacının giderilmesinin amaçlandığı 1929da Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu. Örnek çiftlikler, fidanlıklar ve haralar oluşturuldu. Ülkemizin iklimine uygun yeni ürünler yetiştirildi. Traktör kullanımını yaygınlaştırmak için Hükümet, mali ve yasal düzenlemeler yaptı. Ziraat Bankasının verdiği kredi koşulları kolaylaştırıldı. Pulluk kullanımı yaygın hale getirildi.

  Yurdumuzun her bir yöresinde şeker pancarı, Karadeniz Bölgesinde çay, Güney bölgelerimizde turunçgiller yetiştirilmeye başlandı. Türkiyenin gelişmiş bir tarım ülkesi haline gelebilmesi için orta dereceli ziraat okulları açıldı. Ziraat uzmanlarının sayısını artırmak için Avrupaya öğrenciler gönderildi. 1933 yılında Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı.

  2 Haziran 1929da topraksız çiftçiye toprak dağıtılması hakkında bir kanun kabul edildi. Ancak bu kanun, kişilere ait toprakların ve hazine topraklarının tam olarak belirlenememiş olması nedeniyle uygulamaya konulamadı.

  Hayvancılık ve ormancılığın geliştirilebilmesi içinde önemli tedbirler alındı. Hayvancılığın geliştirilmesi için çiftliklerin kurulmasına başlandı.

  Gazi Orman Çiftliğinin kurulmasında Atatürk bizzat işin başında yer aldı. Silifke Tarsus ve Dörtyolda da çiftlikler kuruldu. Bu çiftliklerin modern tarımın yerleşmesine büyük katkıları olmuştur.
  alıntı
   


Similar Threads: Tarım Alanında
Forum Başlık Tarih
Tarih Bölümü Atatürk' ün Tarım Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir 30 Mayıs 2011
Tarih Bölümü cumhuriyetten günümüze tarım alanındaki gelişimler nelerdir 29 Mayıs 2011
Tarih Bölümü Atatürk' ün Tarım Alanında Yaptığı Yenilikler 16 Ekim 2010
Tarih Bölümü ülkemizde tarıma destek veren kurum ve kuruluşların görevleri 14 Ağustos 2012
Tarih Bölümü Atatürk Ve Tarıma Verdiği Önem 18 Haziran 2011