Soru Tarihteki Türk Devletleri Hakkında Bilgi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 11 Kas 2012 tarihinde açılan konu

 1. Tarihteki Türk Devletleri Hangileridir tarihteki türk devletlerinin sayısı hakkında bilgi veririmisiniz ayrıca;
  Tarihteki Türk Devletleri Listesi eklerseniz sevinirim....

  Cevap: Tarihteki Türk Devletleri Hakkında Bilgi

  Türk devletleri tarih boyunca Türk halkları tarafından kurulmuş özerk cumhuriyet, beylik ve bağımsız cumhuriyet, beylik, imparatorluk ve hanedanlıkları içerir.

  Türklerin, günümüze kadar kaç devlet kurduğu konusu tartışmalıdır. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında hangi kıstaslara dayanılarak belirlendiği tam olarak anlaşılamayan ve sonradan Cumhurbaşkanlığı forsunda yıldızlarla simgelenen on altı Türk devleti diye bir konu vardır.

  O zamanlar nasıl belirlendiği günümüzde bile bilinemeyen ve daha sonraki yıllarda da yeterli bilimsel araştırmalara konu olmayan bu sorun, Türklerin geçmişlerine daha bir bilimsel bilinçle baktıkları günümüzde yeniden gündeme gelmiştir.

  Cumhurbaşkanlığı forsuna alınan Türk devletleri şu biçimde belirlenmiştir:

  1. Büyük Hun İmparatorluğu

  2. Batı Hun İmparatorluğu

  3. Avrupa Hun İmparatorluğu

  4. Akhun İmparatorluğu

  5. Göktürk İmparatorluğu

  6. Avar İmparatorluğu

  7. Hazar İmparatorluğu

  8. Uygur Devleti

  9. Karahanlılar Devleti

  10. Gazneliler Devleti

  11. Büyük Selçuklu İmparatorluğu

  12. Harzemşahlar Devleti

  13. Altınordu Devleti

  14. Büyük Timur İmparatorluğu

  15. Babür İmparatorluğu

  16. Osmanlı İmparatorluğu

  Türk tarihi incelendiği zaman bu tablonun çok eksik olduğu anlaşılmaktadır. Tarihte, imparatorluk, devlet, atabeylik, beylik ve hanlık gibi değişik türlerde kurulan Türk devleti sayısı bir ayırıma göre 120, bir başka ayırıma göre de 150 civarındadır. Tarihçilerin değişik kıstaslarla konuya eğilmeleri Türk devletlerinin sayısı konusunda kesin bir rakama ulaşılmasını günümüzde bile engellemektedir. Tüm Türk devletleri ayrı ayrı bölgelerde belirli tarihler arasında bağımsızlıklarını elde etmişler ve egemenliklerini sürdürmüşlerdir. Değişik kesimlerden gelen tarihçilerin şimdilik üzerinde anlaşabildikleri tek konu Türk devletlerinin sayısının on altının çok üzerinde bulunduğudur. Ne var ki, birisinin devlet olarak benimsediğini diğerleri benimsememekte ve kesin bir sayı üzerinde anlaşabilmek giderek olanaksızlaşmaktadır. Ayrıca bu listede yer alan Batı Hun ve Avrupa Hun İmparatorluklarının aynı devlet olduğu ve Altınordu Devleti'nin bir Türk devleti olmaktan çok bir Moğol devleti olduğu konusunda da bilimsel kuşkular ve itirazlar bulunmaktadır.

  Türk tarihi ile ilgili kaynaklar genel boyutlarda tarandığı zaman ortaya 16 değil ama, 116 Türk devleti çıkmaktadır. Bu sayının fazlası vardır, eksiği yoktur. Türkiye'deki tarihçilere sorulduğu zaman onların da çoğunluğunun bu kanıda olduğu görülmektedir. Nitekim bu konuda yazılmış bazı makalelerde bu doğrultuda yorumlar ve açıklamalar göze çarpmaktadır. Kaynaklara göre 116 Türk devleti aşağıdaki gibi bir ayırıma ve sıralamaya göre açıklanabilir.

  Cevap: Tarihteki Türk Devletleri Hakkında Bilgi

  Büyük Türk Devletleri

  Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 4. asır - M.S. 48

  Batı Hun İmparatorluğu 374-496

  Ak Hun İmparatorluğu 4. asır sonları - 577

  Göktürkler İmpararorluğu 552-582

  Doğu Göktürk İmparatorluğu 582-630

  Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630

  İkinci Göktürk İmparatorluğu 681-744

  Uygur İmparatorluğu 744-840

  Avrupa Avar İmparatorluğu 6. asır - 805

  Hazar İmparatorluğu 7. asır - 965

  Karahanlılar Devleti 840-1042

  Gazneliler Devleti 962-1187

  Büyük Selçuklu Devleti 1038-1194

  Harezmşahlar Devleti 1097-1231

  Osmanlı İmparatorluğu 1299-1922Timurlular Devleti/1370-1506

  Babürlüler Devleti 1526-1858

  Devletler

  Kuzey Hun Devleti 48-156
  Güney Hun Devleti 48-216Birinci Chao Hun Devleti/304-329
  İkinci Chao Hun Devleti/328-352
  Hsia Hun Devleti/407-431
  Kuzey Liang Hun Devleti/401-439
  Lov-lan Hun Devleti/442-460
  Tabgaç Devleti/386-557
  Doğu Tabgaç Devleti/534-557
  Batı Tabgaç Devleti/534-557
  Doğu Türkistan Uygur Devleti/911-1368
  Liang Şa-t'o Türk Devleti/907-923
  Tana Şa-t'o Türk Devleti/923-936
  Tsin Şa-t'o Türk Devleti/937-946
  Kan-çou Uygur Devleti/905-1226
  Türgiş Devleti 717-766
  Karluk Devleti 766-1215Kırgız Devleti/840-1207
  Sabar Devleti/5. asır - 7. asır arası
  Dokuz Oğuz Devleti/5. asır sonu - 6. asır sonu
  Otuz Oğuz Devleti/5. asır sonu - 6. asır sonu
  Basar-Alan Türk Devleti/1380-?
  Doğu Karahanlı Devleti/1042-1211
  Batı Karahanlı Devleti/1042-1212
  Fergana Karahanlı Devleti/1042-1212
  Oğuz-Yabgu Devleti/10. asrın ilk yarısı - 1000
  Suriye Selçuklu Devleti/1092-1117
  Kirman Selçuklu Devleti/1092-1307
  Türkiye Selçuklu Devleti 1092-1307Irak Selçuklu Devleti/1157-1194
  Eyyubîler Devleti 1171-1348Delhi Türk Sultanlığı/1206-1413
  Mısır Memlük Devleti 1250-1517
  Karakoyunlu Devleti 1380-1469
  Akkoyunlu Devleti 1350-1502

  Beylikler
  Tulûnlular/868-905
  İhşidîler/935-969
  İzmir Beyliği/1081-1098
  Dilmaçoğulları Beyliği/1085-1192
  Danişmendli Beyliği 1092-1178
  Saltuklu Beyliği 1092-1202Ahlatşahlar Beyliği/1100-1207
  İnaloğulları Beyliği/1098-1183
  Mengüçlü Beyliği/1072-1277
  Erbil Beyliği/1146-1232
  Çobanoğulları Beyliği/1227-1309
  Karamanoğulları Beyliği 1256-1483İnançoğulları Beyliği/1261-1368
  Sâhib Atâoğulları Beyliği/1275-1342
  Pervâneoğulları Beyliği/1277-1322
  Menteşeoğulları Beyliği 1280-1424
  Candaroğulları Beyliği 1299-1462 .
  Karesioğulları Beyliği 1297-1360
  Germiyanoğulları Beyliği 1300-1423
  Hamidoğulları Beyliği 1301-1423 Saruhanoğulları Beyliği 1302-1410
  Aydınoğulları Beyliği 1308-1426
  Tekeoğulları Beyliği 1321-1390
  Eretna Beyliği 1335-1381
  Dulkadıroğulları Beyliği 1339-1521
  Ramazanoğulları Beyliği 1325-1608
  Doburca Türk Beyliği/1354-1417
  Kadı Burhaneddin Devleti 1381-1398
  Eşrefoğulları Beyliği 13. asır ortaları - 1326
  Berçemeoğulları Beyliği/12. asır
  Yarluklular Beyliği/12. asır

  Atabeylikler
  Böriler/1117-1154
  Zengîler 1127-1259
  İl-Denizliler/1146-1225
  Salgurlular 1147-1284

  Hanlıklar
  Büyük Bulgarya Hanlığı/630-665
  İtil Bulgar Hanlığı/665-1391
  Tuna Bulgar Hanlığı/981-864
  Peçenek Hanlığı/860-1091
  Uz Hanlığı/860-1068
  Kuman-Kıpçak Hanlığı/9. asır - 13. asır
  Özbek Hanlığı 1428-1599
  Kazan Hanlığı 1437-1552
  Kırım Hanlığı 1440-1475
  Kasım Hanlığı/1445-1552
  Astrahan Hanlığı 1466-1554
  Hive Hanlığı/1512-1920
  Sibir Hanlığı/1556-1600
  Buhara Hanlığı/1599-1785
  Kaşgar-Tufan Hanlığı/15. asır başları - 1877
  Hokand Hanlığı/1710-1876
  Türkmenistan Hanlığı/1860-1885

  Cumhuriyetler
  Azerbaycan Cumhuriyeti 1918-1920 1991-....
  Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913 - 1923
  Türkiye Cumhuriyeti 1923-...
  Hatay Cumhuriyeti 1938-1939
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983-...
  Azerbaycan Cumhuriyeti 1991-...
  Kazakistan Cumhuriyeti 1991-...
  Kırgızistan Cumhuriyeti 1991-...
  Tacikistan Cumhuriyeti 1991-...
  Özbekistan Cumhuriyeti 1991-...
  Türkmenistan Cumhuriyeti 1991
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 8 Şub 2017