Tarihteki İlk Uygarlıkların Yaptığı İcatların Kronolojisi

'Tarih Bölümü' forumunda Ezlem tarafından 28 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu 1. Tarihteki İlk Uygarlıkların Yaptığı İcatların Kronolojisi


  Tarihteki İlk Uygarlıkların Yaptığı İcatların Kronolojisi
  MİLATTAN ÖNCE

  " 4241 Mısır ilk hassas takvim yapıldı
  " 3200 Tekerleğin ilk kez Mezopotamya'da ve orta Avrupa'da kullanıldığı varsayılır
  " 3200 Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır
  " 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
  " 3000 Babil'de ilk ilk toplama makinesi kullanıldı
  " 1300 Suriye Ugarit'de ilk alfabe kullanılmıştır
  " 700 Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı
  " 540 Miletli (Batı Anadolu'da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi
  " 450 Herodotot dünya haritası çizdi
  " 200 Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti
  " 10 Roma mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı