Tarihte Kurulan Türk Devletleri Hangileridir?

'Tarih Bölümü' forumunda Violet tarafından 24 Mart 2011 tarihinde açılan konu


 1. Tarihte Kurulan Türk Devletleri Hangileridir?,
  Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 devletin hakimiyet süreleri ve hakimiyet altında tuttukları yerler ise şöyledir:

  1 Hun Devleti:

  Büyük Hun Devleti Orta Asyada kurulan ilk Türk devletidir MÖ 220′den MS 216′ya kadar hüküm sürmüştür Bilinen ilk hükümdarı Teomandır Mete Han döneminde devletin sınırları Japon Denizinden Hazar Denizine kadar geniş bir bölgeyi kapsamıştır

  2 Batı Hun İmparatorluğu:

  MÖ 53′de, Büyük Hun İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle, Batı Türkistanda Cici Han tarafından kurulan Türk devletidir Yaşadığı dönem boyunca en büyük bölgesel güç olmuştur

  3 Avrupa Hunları (Batı Hunları):

  Avrupa Hunları MS 434′de Atillanın başa geçmesiyle büyük bir devlet haline geldiler Hakim olduğu yıllarda, Avrupa kıtasında en büyük güç olmuştur

  4 Akhunlar:

  5 yüzyılın ortalarında, Amuderya nehrinin çevresinde kurulmuş ve gelişme göstermiş bir Türk devletidir Horasan, Afganistan ve İran topraklarına kadar yayılmıştır Kısa bir dönem hüküm sürmesine rağmen, hakimiyeti boyunca Asyada büyük bir güç olmuştur

  5 Göktürk Devleti:

  Göktürk Devleti, Türk tarihinde Türk adı ile kurulan ilk devlettir Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Bumin Kağan, Orta Asyadaki bütün Türk boylarını egemenliği altında toplamıştır Bumin Kağan ölünce yerine oğlu Murat Kağan hükümdar olmuştur Bu dönemde İpek Yolu Türklerin denetimine girmiş ve Türkler Çine üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir

  6 Uygur Hakanlığı:

  Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal Gölünün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır

  7 Avar Devleti:

  Macaristanda büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman İstanbulu kuşatmışlardır O dönemde Avrupa kıtasında bölgesel güç oluşturmuşlardır İstanbulu kuşatan ilk Türk boyu Avarlar olmuştur

  8 Hazar Devleti:

  Kafkaslarda kurulmuş olan Hazarlar, Hazar Denizine de adını vermiştir 7 yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Doğu Avrupayı eline geçiren Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürmüşler ve yıkılana kadar bölgede çok büyük bir güç oluşturmuşlardır

  9 Karahanlılar:

  10 yüzyılın ortalarında Orta Asyada kurulan ilk Müslüman Türk devletidir Aynı zamanda ilk Müslüman Türk devleti olarak bölgesel hakimiyet kurdular

  10 Gazneliler:

  Karahanlılarla aynı dönemde yaşamışlardır İlk Müslüman Türk devletlerindendir Sınırları Afganistan ve Hindistanı içine alır Karahanlılar ile birlikte Asya kıtasında, bölgesel bir güç olmuşlardır

  11 Büyük Selçuklu Devleti:

  Ön Asyada kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür Güneybatı Asyanın tamamına yakın bir bölümüne hakim olan Büyük Selçuklu Devleti, bölgenin en büyük gücü olmuştur

  12 Hârizmşahlar Devleti:

  Büyük Selçuklu Devleti ile aynı dönemde, 1097-1231 yılları arasında Aral Gölünün güneyinde yaşamışlardır Orta Asyada bölgesel hakim güç olmuşlardır

  13 Timurlar Devleti:

  1370-1507 yılları arasında, Ege kıyılarından Orta Asyaya ve Hint Okyanusuna kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk devletidir Hakim olduğu topraklardan en büyük bölgesel güç olduğu anlaşılır

  14 Bâbur Devleti:

  1494-1858 yılları arasında Hindistanda hüküm sürmüştür Hakim olduğu tarihlerde, Asyada büyük bir güç oluşturmuştur

  15 Altınordu Hanlığı:

  1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yaşamış bir Türk devletidir Yaklaşık üç asır Asyada hakim güç olmuştur

  16 Osmanlı Devleti:

  1299′da Söğüt civarında kurulmuş ve 1923 yılına kadar devam etmiş ve üç kıtada hakimiyet kurmuş bir cihan devletidir Toprak bakımından en geniş sınırlara ulaştığı dönemde Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya ve Cezayiri yönetmiştir
    2. Cevap: Tarihte Kurulan Türk Devletleri Hangileridir?

  hun devleti,batı hun imparatorluğu,avrupa hunları (batı hunları),akhunlar,göktürk devleti,uygur hakanlığı,avar devleti hazar devleti karahanlılar , gazneliler, büyük selçuklu devleti, harizmşahlar, timur devleti, babur devleti, altınordu hanlığı, osmanlı devleti
    3. Cevap: Tarihte Kurulan Türk Devletleri Hangileridir?

  daha detaylısı lütfeeeen ödewim var performans