Tarih Devirleri Hangi Olaylarla Başlar

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda EyLüL tarafından 24 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. Tarih Devirleri Hangi Olaylarla Başladı


  Tarih Devirleri Hangi Olaylarla Başlamıştır

  Tarihi Devirlerin Genel Özellikleri Tarihi devirler çağlara ayrılırken evrensel nitelikli olaylar dikkate alınmaktadır.
  Toplumları etkileyen ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel olaylar olmaları gerekmektedir.

  Bu dönem kendi aralarında dörde ayrılmaktadır.

  1. İlkçağ (Eskiçağ) M.Ö: 4000-3000 yıllarında yazının Sümerler tarafından bulunması ile başlar, M.S:375 yılında kavimler göçü veya 395 yılında Romanın ikiye bölünmesi ya da 476 yılında Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması ile son bulur.

  Dönemin özellikleri de şunlardır.

  Bu dönemde siyasi yapı genellikle şehir devletleri şeklindedir.
  Roma İmparatorluğu gibi imparatorluklar da bu dönemde bulunmuştur.
  Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır
  Hıristiyanlık ve Musevilik bu dönemde kurulmuştur.
  Ayrıca, çok tanrılı dinler de yaygındır.
  Para kullanılmaya başlandı
  Özel mülkiyet doğdu.

  2. Ortaçağ 375-476/1453M.Ö: 375 veya M.Ö:476 yılında başlayıp, M.S:1453 İstanbulun fethine kadar (Doğu Rama İmparatorluğunun yıkılışına kadar geçen süredir.

  Dönemin genel özellikleri

  Avrupada derebeylik (Feodalite) rejimleri kuruldu.
  Batıda skolastik düşünce oluştu.
  İslam bu dönemde doğup gelişti.
  Türkler Müslüman oldular.
  İslam - Hıristiyan savaşları başladı.
  Avrupada; İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl savaşları yapıldı.
  Haçlı seferleri düzenlendi

  3. Yeniçağ 1453/1789 Doğu Roma İmparatorluğunun 1453 yılında Fatih tarafından yıkılması ile başladı. 1789 Fransız ihtilali ile son buldu.

  Dönemin genel özellikleri


  Avrupada merkezi krallıklar güçlenerek, feodalite son buldu.
  Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri başladı.
  Sanayi inkılabı da bu dönemde gerçekleşti.

  4. Yakınçağ 1789 - 1789 Fransız ihtilali ile başlayıp, günümüze kadar geçen süredir.

  Dönemin genel özellikleri


  Milliyetçilik hareketleri güçlendi Ulus devletleri kuruldu İşçi hareketleri gelişti Osmanlı Devleti yıkıldı l. Ve ll. Dünya savaşları yapıldı. Sömürge imparatorlukları kuruldu.