Tanzimat Fermanı Sonuçları

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 22 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Tanzimat Fermanının Sonuçları
  Tanzimat Fermanı nedenleri ve sonuçları
  Tanzimat Fermanı amacı
  Tanzimat Fermanı Maddeleri


  Tanzimat Fermanının İlan Nedenleri

  Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak
  Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek
  Fransız İhtilalinin milliyetçilik etkisini azaltmak
  Gayri Müslümleri devlete bağlamak
  Bu fermanla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir.

  Fermanda yer alan başlıca konular:

  Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
  Yargılamada açıklık, (hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek (hukuk devleti özelliğini yansıtır))
  Vergide adalet,
  Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
  Rüşvetin ortadan kaldırılması,
  Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)
  Bu ferman sayesinde padişahların yetkileri meclislere ya da kişilere devredilmiştir. Buradaki amaç, iktidarı saraydan alıp bürokrasiye vermek ve devlet yönetiminde merkezileşmeyi sağlamaktı. Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine önayak olmuştur.

  Tanzimat Fermanı'nın okunmasından I. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi olarak anılır.

  Tanzimat Fermanı'nın Sonuçları ve Amacı

  Bu fermanda tüm vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, yargılamada açıklık ve vergide adalet gibi konular yer almıştır. Amaç, devlet yönetiminde merkezleşmeyi sağlamaktır.