Tanzimat Dönemi Şiir Özellikleri Hakkında Bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda Violet tarafından 18 Mart 2011 tarihinde açılan konu


 1. Tanzimat Dönemi Şiir Özellikleri Hakkında Bilgi ,
  Tanzimat Dönemi Şiir Özellikleri ,
  Tanzimat Dönemi Şiir,
  Tanzimat Döneminde Şiir ,

  -Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır

  — Nazım birimi olarak genel anlamda beyit kullanılmıştır

  — Divan şiirindeki parça güzelliği yerine bütün güzelliği benimsenmiş, anlam şiirin bütününe sindirilmiştir

  — Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan kanun, adalet, vatan, millet, hak, hukuk gibi kavramlar şiire konu olmuştur

  — Divan şiirindeki göz için kafiye anlayışı yerine kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir

  — Birinci dönem şiiri dışa, topluma; ikinci dönem şiiri içe, bireye yöneliktir

  — Fransız edebiyatının etkisiyle yeni mecazlar kullanılmıştır

  — ikinci dönem şiirinde beyit birimi ve Divan Edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye başlanmıştır

  — Şiirin konusu genişletilerek her konuda şiirler yazılmaya başlanmıştır