Talat Paşa Hayatı ve Faliyetleri

'Biyografi' forumunda Belinay tarafından 13 Mart 2012 tarihinde açılan konu 1. Talat Paşa


  Doğum 1874-Kırcaali
  Ölüm 15 Mart 1921-Berlin
  Meslek Siyasetçi, devlet adamı
  Talat Paşa, Türk devlet adamı. Posta memuruyken sadrazamlığı ele geçiren İttihat ve Terraki Komitesi üyesidir. 1906 yılında gizli olarak çalışan Osmanlı Hürriyet Cemiyetini kurmuştur. Cemiyetin adı Paris’te Ahmet Rıza’nın idare ettiği cemiyetle birleştikten sonra İttihat ve Terraki Fırkası olarak değiştirilmiştir. Faaliyetlerini Selanik Mason Locasında yürütmüşlerdir. Bu çalışmaları ortaya çıkınca, memuriyetine son verilmiştir. Meclise girdiğinde milletvekillerini tehdit ederek Sultan II. Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesi kararını aldırmıştır.

  HAYATI
  1874 yılında Edirne’de doğmuştur. Babası bazı kazalarda sorgu hakimi muavinliği yapan Ahmed Vasıf Efendi’dir. İlk öğrenimini Edirne’nin Vize kazasında tamamladıktan sonra Edirne Askeri Rüştiyesini bitirmiştir. Bütün tahsilinin bundan ibaret olduğu bilinen Talat Paşa, 1895 yılında rejim aleyhinde faaliyette bulunduğu için tutuklanmıştır. Edirne’de 25 ay hapis yatmıştır. Daha sonra ise Selanik’e gönderilmiştir. Selanik-Manastır arasında seyyar posta memurluğu ve Selanik posta başkatipliği gibi küçük memuriyetlerde bulunmuştur. Gizli çalışmaları yüzünden görevine son verilmiş, Selanik’te özel bir okulda müdür olarak çalışmaya başlamıştır. 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyetten sonra İttihat ve Terraki Fırkasının Edirne mebusu olarak Meclis-i Mebusana girmiştir. Meclis reis vekili olmuştur. Bundan sonra 600 yıllık Osmanlı Devleti’nin mukadderatına hakim olmai devleti adım adım yıkıma götürme faaliyetleri içinde bulunmuştur. Balkan Harbinde nefer elbisesi giyerek birlikleri dolaşmıştır. Askerler arasında particilik tohumları ekmiştir. Balkan Harbinin en karanlık günlerinde ‘’Edirne gidiyor, din gidiyor, vatan gidiyor.’’ Propagandalarıyla 1913 yılında Babıali’yi basan komitecilerin içinde bulunan Talat Paşa, Dahiliye Nazırı Vekili sıfatıyla iktidar değişikliğini telgrafla valiliklere bildirmiştir. Harbiye Nazırı Enver ve Cemal Paşalarla birlikte devleti Almanların yanında I. Dünya Savaşı’na sokan komitenin içinde bulunmuştur.

  FAALİYETLERİ
  Talat Paşa; hükümetin, padişahın, milletin haberi olmadan hiçbir milli zaruret yok iken sırf Almanya istediği için, Osmanlı Devletini I. Dünya Savaşına atanlardan biridir. Enver ve Cemal Paşalara Osmanlı Devletinin yıkılması, milyonlarca vtan evladının kaybedilmesiyle son bulan akıl almaz hatalarının ortağı olmuştur. Yegane meziyeti komitecilik olan Paşa’nın 10 yılda koca Osmanlı Devletini paramparça eden bir teşekkülde en önemli rolü oynadıktan sonra hesap vermekten korkarak Almanya’ya kaçmıştır. 1921 yılında Berlin’de Toylryan adındaki bir Ermeni tarafından vurulup öldürülmüştür. Cenazesi tahnit edilerek Berlin Müslüman mezarlığındaki mescidin mahzeninde yıllarca kaldıktan sonra, 1944 yılında İstanbul’a getirilerek Hürriyet-i Ebediyye Tepesine gömülmüştür.