Talas Savaşı tarihi, Talas Savaşı Önemi

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 28 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Talas Savaşı hakkında bilgi

  İlk müttefik Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı İslamiyet'i henüz kabul etmeyen Türklerin, Orta Asyada İslâm dînini tanıtıp yayan Araplarla birlikte, Çinlilere karşı, Talasta yaptıkları bu savaş, sebep ve sonuçları bakımından çok önemlidir
  Göktürk İmparatorluğu'nu yıkmış olan Çinin başındaki Tang Sülâlesi (618-906) devrinde İmparator Hivang-Çang (713-755), Türk Hanoğullarının hâkimiyetindeki Şaş/Taşkent şehrini ele geçirmek istedi Bu gayeyle Taşkent Seferine çıkan Kuça Valisi Kao Sien-tche çok geçmeden Taşkent hükümdarı Bagatur-tudunu esir alarak Çin İmparatoruna gönderdi

  Bagatur-tudunun öldürülmesi üzerine oğlu Tüen-en, başta Karluklar olmak üzere bölgedeki Türk boylarını Çine karşı birlikte harekete çağırdı Ancak Göktürklerin yıkılmasından sonra henüz birliğini kuramamış olan Türkler, Çin kuvvetleriyle tek başlarına mücadele edemeyeceklerini bildikleri için Abbasîlerden yardım istediler Ziyad bin Sâlih kumandasında gelen İslam ordusu, yardımcı Türk kuvvetleriyle birleşti Bunu haber alan Çin komutanı Kao Sien-tche de 100 000 kişilik orduyla, Talas şehrine geldi ve burada müttefik kuvvetlerle karşılaştı 751 yılı Temmuzunda başlayan savaş, pek şiddetli bir şekilde beş gün devam etti Savaşın son gününde Çin kuvvetlerinin arkasına sarkan Karluklar, düşmana ağır bir darbe indirdiler Kao Sien-tche az bir kuvvetle canını zor kurtarabildi Savaşta Çinliler, elli bin ölü ve yirmi bin esir verdiler

  Talas Meydan Muharebesinin zaferle neticelenmesi; Türk, Çin, İslam ve dünya tarihiyle medeniyetinde çok önemli tesirler bıraktı Çinliler Talas yenilgisinden sonra 20 yüzyıla kadar, Tanrı Dağları (Tiyenşan) batısına geçemediler Batı Türkistan, Çin tehlikesinden kurtuldu

  Karluklar, Talas Zaferinden on beş yıl sonra, 766 tarihinde, Tanrı Dağları batısında ve Çu Irmağı boylarında müstakil Türk devleti kurdular Türkistandaki Kamlık (Şamanlık), Buda ve Mani dinlerindeki yerli ve göçebe Türklerle Müslümanlar arasında, serbest ticaret, dostluk ve iyi münasebetler başladı Türkler, Müslümanlarla tanışıp, İslam dînini yakından tanıma imkânına kavuştular İslam dîninin üstün esasları, mütekâmil hâli, buralardaki Türklerin İslamiyet'i benimsemelerine sebep oldu İslam medeniyet dairesine, Orta Asyada, binlerce Türk girdi

  Türkler, kâğıt yapmasını Araplara öğretti Semerkanddaki imalathânelerde yapılan ipekten kâğıtlar, Orta Doğu ve Akdenize yayıldı Müslüman Araplar, hakimiyetlerindeki bölgelerden öğrendikleri kâğıdı imal ederek medeniyetin bütün dünyada hızla yayılmasına hizmet ettiler
   
  Son düzenleme: 23 Ara 2012