Taasub Nedir?Taasup Ne Demek

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 27 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


  1. Taassup manası


    Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre körü körüne bağlanmaktır. Sözlükte "bir dine, bir görüş ve düşünceye veya bir partiye aşırı ve körü körüne bağlanmak, taraf olmak, akraba ve kavminin fertlerine yardım etmek ve onları aşırı biçimde kayırmak" anlamlarına gelen taassup, terim olarak, din, ahlâk, âdet gibi konularda haksızlık ve husumet derecesine varacak kadar saplantıya düşmek demektir. Olumsuz anlamda kullanılan bu tür taassup bilgisizlikten, muhakemesizlikten ve aşırı inatçılıktan kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan taassubun aşırılığı, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına en büyük engeldir.