T Harfi İle Başlayan Sözler Kısa

'Sanat ve Müzik' forumunda YAREN tarafından 10 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Talih sensin.Gasson


  Talihin yarısı bilgidir.Gasson


  Talih, vermediğini geri alamaz.Seneca


  Talih, bardağa benzer; parladığı zaman kırılıverir.Syrus


  Tamahkârdan hacet dileyen, denize çukur açar.Türk Atasözü


  Terbiyeli adam terbiyesizle geçinmesini bilendir.Michel Angelo


  Terbiye, nefsini başkaları için unutmuş görünmektir.Balzac


  Ter, vücudun gözyaşıdır.Cenap Sahabettin


  Tanrı, ilmi dileyene, malı dilediğine verir.Türk Atasözü


  Tanrısızlar bile geceleri yarı yarıya Tanrı'ya inanırlar.Young


  Taşıma suyla değirmen dönmez.Tttrfc Atasözü


  Terbiye ile olabilecek şeyi kanunla yapmaya çalışmamalı.Montesquieu


  Tam dolu bir gün, uykuya karşı nasıl bir istek verirse, iyi kullanılmış bir hayat ta ölüme karşı bir nevi sevinç verir.Leonardo da Vinci


  Taş yerinde ağırdır.Türk Atasözü


  Tarih, olmayan olayların, o olayların geçtiği yerde bulunmayan kişiler tarafından yazılışıdır.


  Tecrübeler ilerledikçe imkânsızlıklar geriler.Arthur Helbps


  Tecrübe, serbest bir insana, kendini vazifesine veya vazifeyi, bizzat kendisine hasretmek imkânını bahşeder.Lacordoire


  Tanrı'ya inanmak vazifeye inanmak demektir.Secretan


  Tatlı tatlı yemenin, acı acı geyirmesi olur.Türk Atasözü


  Tutkunun bittiği yerde mutluluk başlar.Macar Atasözü


  Tutku, başarısızlığın son sığmağıdır.Oscar Wilde


  Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.Türk Atasözü


  Taşıdığınız şeyler arasında en önemli olanı yüzünüzün ifadesidir.İ. Lane


  Tarih yalnız fırtınalardan bahseder, güzel havalardan bahsetmez.Voltaire


  Tefekkür zihnin işi, tahayyül ise zevkidir.V. Hügo


  Tabiat Allah tarafından insanların önüne konmuş büyük bir kitaptır.Voltaire


  Tarih kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse gelecekte onu biçer.Voltaire


  Tanrı'nm en sevdiği ev, o evdir kî; orada yetimlere ve kimsesizlere yardım edilir, merhamet ve şefkat gösterilir.Haz. Muhammed


  Talih bir ayna gibidir : Ekşi bir suratla ona bakarsan o da sana aynını verir; eğer sen ona gülersen o da sana güler.Schure


  Taht, üstü kadife kaplı bir tahta parçasından başka bir şey değildir.Napoleon


  Tanrım! Sanat uzun, hayatımız kısa.Goethe


  Tilki tilkiliğini belli edinceye kadar postu elden gider.Türk Atasözü


  Tarih şuuru vatan ve toprak şuurudur.Cahit Tanyol


  Türk demek yurt demektir. Yurt demek de Türk demek.Faruk Nafiz Çamlibel,


  «Teşbihte hata olmaz» demek, teşbihteki hata ile oyalanıp esası gözden kaçırma,,


  Tokken yemek yiyen, mezarını dişiyle kazar.Türk Atasözü


  Terleyen alın leke tutmaz.S. Ertürk


  Tokmağı baş kazık yer.Türk Atasözü


  Talih, cesur ve cüretkâr olanın yüzüne güler.Kanuni

  demektir.S. Ertürk