Sürücü Kurslarında Görev Alacak Personelde aranan şartlar nelerdir?

'Eğitim Merkezi' forumunda Nalan tarafından 31 Mayıs 2013 tarihinde açılan konu


 1. 29 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere göre personelde aranan nitelikler şöyle;

  MADDE 27 –
  (1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:

  a) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası sahibi olmak,
  b) Trafik ve çevre dersi için en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,

  1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,
  2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi sahibi olmak,
  gerekir.

  c) Araç tekniği dersi için;

  1) Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak,
  2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi sahibi olmak, gerekir.

  ç) Direksiyon eğitimi dersi için;

  1) Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,
  2) Yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesine sahip bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.) gerekir.

  (2) “H (otomobil) ve “H (motosiklet) sınıfı sürücü sertifikası alacak işitme ve konuşma engelliler için işitme ve konuşma engellilerle iletişim kurma alanında belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir.

  (3) Türkçe bilmeyen yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için tercümanlık yapabileceğine dair belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir.