süngerin başkalaşımı nedir ve süngerin başkalaşım evreleri

'Sorun Cevaplayalım' forumunda ZeuS tarafından 26 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. süngerin başkalaşımı ve başkalaşım evreleri

  Cevap: süngerin başkalaşımı nedir ve süngerin başkalaşım evreleri

  Hidra,deniz anası ve sünger gibi canlıların normal yol ile değil de tomurcuklanarak yani kendi türünün aynısı bir canlıyı çevresinde bir yerden tomurcuklanarak üremesidir. Bu üreme şekli bira mayasında da görülür.


  Süngerler (Porifera); su diplerinde, kayalar, hayvan kabukları veya zemin üzerine yapışarak yaşayan basit yapılı canlıları kapsayan omurgasız hayvanlar şubesi.
  Vücut yüzeyi çok sayıda delik taşır. Suyun vücut içine girdiği deliklere "Ostium", vücudu terk ettiği büyük deliklere ise "Osculum" denir. Bunlar vücut içindeki odacıklar ve kanal sistemiyle birbirlerine bağlanırlar. Süngerlerin en ilkel tipi Ascon tipidir. Vazo şeklindedir. Radyal simetri gösterirler. Ascon tipi süngerlerde Vücudun dışı bir sıralı epitel veya pinakosit hücreleri ile örtülüdür. Vücut boşluğu ise kamçılı hücrelerden oluşan koanoderm tabakasıyla çevrilidir. Bu 2 tabaka arasında yer alan jelatinimsi mezofil tabakası ise iskelet elemanlarıyla amoboid hareketli çeşitli hücrelerden oluşur. Ostiumların çeperindeyse dıştan içe uzanan "Porosit" denen hücreler yer alır. Ascon tipi süngerde vücut duvarının farklı derecede dışarı doğru genişlemesiyle daha kompleks yapılı sünger tipleri ortaya çıkar. Bunlara "Sycon" ve "Leucon" tip süngerler denir. Bu tip süngerlerde porosit hücreleri yoktur.
  Süngerler eşeyli ve eşeysiz olarak iki şekilde ürerler. Eşeyli çoğalmada mezenşimatik tabaka içinde yumurta ve spermatozoitler meydana gelir. Her iki çeşit üreme hücresi de aynı veya ayrı ayrı hayvanlarda bulunabilir. Döllenme vücut içinde olur. Yan deliklerden suyla giren spermatozoonlar göçmen hücreler tarafından taşınarak yumurtayı döllerler. Eşeysiz üreme vücudun yanlarında olan tomurcuklarla meydana gelir. Tomurcuk ana hayvandan ayrılarak yeni bir sünger hasıl eder. Ayrılmadığı takdirde sünger kolonisi meydana gelmiş olur. Tatlı su süngerlerinde sert iklimlere karşı gemula denen bir üreme şekli görülür. Sonbahara doğru mezenşim tabakası içinde toplu iğne başı iriliğinde renkli kürecikler meydana gelir. Bunlar bol besinli embriyonal hücrelerdir. Gemula denen bu küreler dış taraftan iki katlı bir spongin zarla çevrilir. Ana hayvan öldükten sonra, bunlar çok soğuklarda dahi hayatını sürdürürler. İlkbaharda gemula içindeki üreme hücreleri etrafındaki zarın deliklerinden çıkarak yeni süngerleri meydana getirirler.