Sultan Abdülaziz dönemi yenilikleri

'Tarih Bölümü' forumunda eftelya tarafından 30 Eylül 2009 tarihinde açılan konu


 1. Sultan Abdülaziz dönemi yolan olaylar ve yenilikler
  Abdülaziz Dönemi (1861 – 1876) Mecelle adlı İslam hukukunu esas alan ama çağdaş Avrupa Hukuku tarzında hazırlanmış olan Osmanlı medeni kanunu yazılmaya başlandı (1868). Bu hazırlama faaliyeti 1875’e kadar devam etti.

  1876’da mecelle yürürlüğe girdi. Mecelle Osmanlının ilk Medeni Hukuku’dur.

  - 1868 de Mithat paşa tarafından köylüye kredi vermek amacıyla

  Memleket Sandıkları kuruldu.

  - 1864’te Vilayet Nizamnamesi hazırlandı ve bütün vilayetler sancaklara, kazalara, nahiye ve köylere ayrıldı. Sancaklara mutasarrıf, kazalara

  kaymakamlar, nahiyelere nahiye müdürleri getirildi.

  - Dolmabahçe Sarayı tamamlandı.

  - 1846’da Maarif-i Umumiye

  Nezareti kuruldu.

  - 1869’da Maarif-i Umumiye

  Nizamnamesi ile eğitim-öğretim belli aşamalara ayrıldı.

  Sıbyan (hazırlık)


  Rüştiye (ortaokul) İdadi (lise)

  Sultani (lise)

  Darü’l-Fünun (üniversite) 1870 kuruldu.

  Burada bir şey belirtmeliyim ki idadilerle sultaniler aynı seviyedeki okullardır. Yalnız sultanilerde daha ileri düzeyde eğitim verilmektedir.

  - 1868’de Galatasaray Sultanisi

  kuruldu.

  - 1872 de idadiler açıldı

  - 1870’te kız öğretmen okulu olan

  Darü’l Muallimat kuruldu.

  - 1873’te yetim Müslüman çocukların eğitimi için Darüş Şafaka kuruldu.

  - 1863’te Robert Koleji açıldı.

  - 1873 Halepa Fermanı ile Girit

  özerk oldu.