suffe ehli kimlerdir kısaca

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 9 Eylül 2008 tarihinde açılan konu


  1. suffe ehli hakkında kısa bilgi

    Suffe, Mescid-i Nebevi’nin bitişiğinde üzeri hurma dallarıyla örtülü, fakir, kimsesiz ve barınacak yeri olmayan Müslümanlar için yapılmış gölgelikti. Burada kalanlara Suffe Ehli, Suffe Ashabı denilirdi. Suffe Ehli, kimsesiz muhacirler, bekarlar, Arap kabilelerinden Müslüman olup Medine’ye göç edenler ile ilim tahsil etmek isteyen sahabilerden oluşuyordu. Bunlar genellikle yoksul kimselerdi. Hz. Peygamber (s.a.s.), Suffe’de kalan sahabilerin yeme ve içme gibi ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. Bazı iyiliksever sahabiler, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in tavsiyesi üzerine bunları birer-ikişer evlerine davet ederek iaşelerini temin ederlerdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) zengin Müslümanları bunlara yardım etmeye teşvik ederdi. Ensar, hurma salkımlarını getirerek Mescid-i Nebevi’ye bırakırlardı. Suffe Ashabı arasında çeşitli işlerde çalışanlar da vardı. Suffe’de Hz. Peygamber (s.a.s.)’in dışında okuma-yazma ve Kur’an öğretmek üzere öğretmenler de görev yapıyordu. Ubade b. Samit bunlardan biridir. Burada toplanan öğrenciler esas itibarıyla kendilerini Kur’an öğrenimine vakfetmişlerdi; Kur’an ayetlerini aralarında müzakere ederler ve geceleri ilim tahsili ile meşgul olurlardı. Bu sebeple bunlardan yetmiş kişiye “kurra” adı verilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine dışına irşad ve İslam’ı anlatmak için bir kimse veya ekip göndereceği zaman Suffe Ashabı arasından seçerdi. Bunlardan orduya katılanlar, diplomatik faaliyetlerde görevlendirilenler ve müezzinlik yapanlar da vardı.
     


    Cossack ve Ezlem bunu beğendi.