Şuç İşleme Nedeniyle Boşanma Ve Dava Dilekçesi

'Kadınca' forumunda Blue tarafından 19 Mar 2010 tarihinde açılan konu

 1. Şuç İşleme Nedeniyle Boşanma Ve Dava Dilekçesi

  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  KONU : Suç işleme nedeniyle boşanma istemimizden ibarettir.

  AÇIKLAMALAR :

  1-) Müvekkilimiz davalı ile 8 yıldan bu yana evlidir. Müşterek evliliklerinden 2 çocukları bulunmaktadır. Evlilik kayıtları İli İlçesi, Mahallesi, Cilt No Sayfa No ve Kütük Sıra Nodadır.

  2-) Davalı, // tarihinde bir banka soygunu olayına karışmıştır. Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde davalıya // tarih Esas ve Karar numarası ile hapis cezası verilmiş, davalının yaptığı temyiz itirazı sonuç vermemiş ve yerel mahkemenin kararı yüksek mahkeme tarafından onaylanmıştır.

  3-) Davalının işlemiş olduğu bu yüz kızartıcı cürüm nedeni ile aile perişan olmuştur. Müvekkilimiz hiç alışık olmadığı bu durum nedeni ile kimsenin yüzüne bakamaz hale gelmiştir.

  4-) Müvekkilimizin davalıdan boşanmasına, çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar verilmesini istemekteyiz.

  YASAL NEDENLER : MK.m.163 ve ilgili mevzuat.

  YASAL DELİLLER : Nüfus kaydı, Ceza Mahkemesinden verilen kesinleşme şerhli mahkeme ilamı, tanıklar ve diğer yasal deliller.

  İSTEM VE SONUÇ : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin cürüm işleyen davalıdan boşanmasına, çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. //

  Davacı Vekili

  Avukat