su vakfı hangi alanda çalışır

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Gazel tarafından 4 Eylül 2011 tarihinde açılan konu


 1. Vakfımız suyun kişi toplum ve canlı hayatındaki yerini ve önemini insanımıza kavratmaksuyun en verimli şekilde ve tasarrufa riayet edilerek kullanılması bilincini geliştirmek su sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kongre panel konferans ve sempozyumlar düzenlemektedir. Vakfımızın her yıl 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle düzenlediği konferanslar büyük ilgi görmektedir.

  Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle başlatılan "Mavi Damla" projesi çerçevesinde çok sayıda kitapçık ve broşür okullara dağıtılmakta ilk ve orta dereceli okullarda su ve temiz enerji konularında seminerler verilmektedir.

  Geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlenen bütün kültür varlıklarımız gibi İstanbul'un her tarafını süsleyen zarif çeşme ve sebillerimiz zaman içinde adeta bir yok oluşa mahkum edilmiştir. Su medeniyetinin yeniden yaşatılmasını gaye edinen SU VAKFI öncelikle tarihi çeşmelerin tespitiyle işe başlamıştır.

  Bugüne kadar 900'e yakın çeşmenin isim tespiti yapılmış inşa tarihleri ve banileri belirlenmiş mimari özellikleri incelenmiş fotoğrafları çekilmiş bugünkü durumları tespit edilmişadresleri cadde ve sokak olarak belirtilmiştir.

  Devrinin özelliği ve refah seviyesine gore farklılıklar gösteren musluklar da çeşmeye ayrı bir ihtişam kazandırmaktadır. Vakfımız 1000 adet musluk döktürmüş ve çeşmelere ve şadırvanlara takmıştır. Kültür varlıklarımızın içinde önemli bir yeri olan çeşmelerimizin tarihimimari estetik değerlerini ve şehir içindeki müstesna yerlerini görmezlikten gelemeyiz. Bu sebeple ecdat yadigarı çeşmelerimizi yaşatmayı gaye edinen SU VAKFI kapalı bulunan çeşmelerimizi peyderpey açarak gelecek kuşaklara bu kültür mirasımızı devretmeyi kendisine hedef edinmiştir.

  Vakfımız bünyesinde bulunan WERDEC - Water Engineering Research and Development Center (Su Mühendisliği AR-GE Merkezi) ve RERDEC - Renewable Energy Research and Development Center (Yenilenebilir Enerji AR-GE Merkezi) her yıl uluslararası kısa kurslar düzenleyerek Türk ve yabancı bilim adamlarının buluşmasını sağlamaktadır.