stajyer kuran kursu öğreticiliği sınav soruları

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 5 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. stajyer kuran kursu öğreticiliği sınav sorularını verebilirmisiniz..

  Cevap: stajyer kuran kursu öğreticiliği sınav soruları

  stajyer kuran kursu öğreticiliği sınav soruları

  1. Aşağıdakilerden hangisi tefsirde muksir
  (çok görüş bildiren) kişilerden biri değildir?
  a-Züheyr b. Ebû Sulmâ
  b-Abdullah b. Abbâs
  c-Abdullah b. Mesûd
  d-Ali b. Ebî Tâlib
  2. Tefsirin tedvini (yazılı hale getirilmesi)
  hangi ilmin içinde başlamıştır?
  a-Felsefe
  b-Tarih
  c-Hadis
  d-Nahiv
  3. Genel karakteristiği pek çok nakil ve
  haberlere yer vermek olan tefsir tarzı aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a-Dirâyet (rey) tefsiri
  b-Rivâyet (mesur) tefsiri
  c-İlmî tefsir
  d-İşârî tefsir
  4. Aşağıdakilerden hangisi en meşhur dirâyet
  (rey) tefsirlerinden biri ve yazarıdır?
  a-Ebul-Berekât en-Nesefî-Medârikut-Tenzîl
  b-Et-Taberî-Câmiul-Beyân
  c-El-Begavî- Meâlimut-Tenzîl
  d-İbn Kesîr-Tefsîrul-Kurânil-Azîm
  5. “Nefislerinizdekini açığa vursanız da,
  gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya
  çeker (Bakara, 2/284) ayeti ile “Allah bir
  kimseyi/bir nefsi ancak gücünün yettiği
  şeyle yükümlü kılar. ayeti (Bakara, 2/286)
  arasında ne tür bir ilişki olduğu düşünülebilir.
  a-Sebep-sonuç
  b-Atıf
  c-Anlam birliği
  d-Nesih
  6. Ey Peygamber! Hanımlarına de ki,
  “Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız,
  gelin size muta vereyim ve sizi
  güzelce bırakayım. (Ahzâb, 33/28); “Ey
  Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak,
  Allahın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen
  kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır,
  çok merhamet edendir. (Tahrîm,
  66/1)
  Yukarıdaki ayetler sırasıyla, tahyîr /ilâ ve
  tahrîm olaylarıyla ilgili olarak inmiştir. Bu
  ayetler indiği sırada Allah Resulünün nasıl
  bir ruh hali içinde olduğu söylenebilir.
  a-Mutlu c-Huzurlu
  b-Üzgün d-Umutsuz
  7. “Eğer yerde ve gökte Allahtan başka
  ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni
  bozulurdu. Demek ki, Arşın Rabbi Allah
  onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
  (Enbiyâ, 21/22) ayeti Allahın varlığı ile
  ilgili hangi delile işaret etmektedir?
  a-Teselsülün imkânsızlığı
  b-Burhân-ı temânu
  c-Nizâm
  d-İmkân
  8. Yahudilikten, Hıristiyanlıktan ve diğer
  kültürlerden, İslamiyete giren rivayetlere ne
  ad verilmektedir?
  a-Hurafat c-İsrailiyyat
  b-Kıssa d-Emsâlu'l-Kur'an
  9.
  إنما المؤمنون الذين إذا ذآر الله وجلت قلوبهم
  وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى
  ربهم يتوآلون
  Yukarıda geçen ayette (Enfâl, 8/2) müminlerin
  hangi özelliğinden bahsedilmemektedir?
  a-Kalbinin Allah anıldığında ürpermesi
  b-Rabbine tevekkül etmesi
  c-Allahın ayetleri okunduğunda imanının
  artması
  d-Allahın çokça anılması
  6
  10. Aşağıdakilerden hangisi, râvileri diniahlaki
  tutumları ile hafıza ve algı gücü
  açısından ele alan “cerh vet-tadil değerlendirmelerinde
  cerh nedeni olarak kullanılan
  “metâinu aşare kriterlerinden olup,
  râvinin “adaleti ile ilgili olarak kullanılmaz?
  a- Kizburrâvi
  b- Vehmur-râvi
  c- Cehaletur-râvi
  d- Fıskur-râvi
  11. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin konularına
  göre tasnif edildiği eserlerden
  değildir?
  a- Müsned
  b- Musannef
  c- Sünen
  d- Câmi
  12. Aşağıdakilerden hangisi isnâdında kopukluk
  (inkıta) olan hadis çeşitlerinden
  değildir?
  a- Muallak Hadis
  b- Mürsel Hadis
  c- Mudal Hadis
  d- Münker Hadis
  13.
  لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ
  الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم
  وَمَسْجِدِ الأَقْصَى
  Yukarıdaki hadiste belirtilen Mescid-i
  Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa
  ile ilgili olarak ne yapılması önerilmektedir?
  a-Buralarda Namaz kılınması
  b-Tamir ve bakımlarının yapılması
  c-Ziyaret edilmeleri
  d-Kutsal sayılmaları
  14.
  آَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الظَّمَأُ ،
  وَآَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَر
  Yukarıdaki hadisin ana konusu ne olabilir?
  a-İbadetlerde devamlılığın esas olması
  b-İbadetlerin toplumsal faydaları
  c-Oruç ve namaz ibadetinin belli vakitlere
  mahsus olması
  d-İbadetlerde ihlâs ve samimiyetin esas
  olması
  15.
  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لاَ أَعْلَمُ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله
  عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ آُلَّهُ فِى لَيْلَةٍ وَلاَ صَلَّى
  لَيْلَةً
  إِلَى الصُّبْحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا آَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ
  Yukarıdaki hadisten Allah Resulünün
  ibadetlerini nasıl yaptığı sonucu çıkarılabilir?
  a-Sürekli şekilde
  b-Bazı gecelerde
  c-Bütün geceyi ibadete ayırarak
  d-Gecenin bir kısmını ibadete ayırarak
  16. Aşağıdaki hadis metninde Allah Resulü,
  namazını hangi durumda kısa tuttuğundan
  bahsetmektedir?
  عَنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
  قَالَ إِنِّى لأَقُومُ فِى الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا ،
  فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ ، فَأَتَجَوَّزُ فِى صَلاَتِى آَرَاهِيَةَ
  أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ
  a-Ramazan aylarında
  b-Savaş durumunda
  c- Çocuk ağlaması duyduğunda
  d- Yolculukta
  7
  17. Yemâme savaşında pek çok Kuran
  hafızı şehit düştüğünde Hz. Ömerin Halife
  Ebû Bekire önerisi ile başlayan faaliyete
  ne ad verilir?
  a-Kuranın hıfzı
  b-Kuranın istinsahı
  c-Kuranın cemi
  d-Kuranın teksiri
  18. Aşağıdakilerden hangisi Kurandaki
  ayetlerin tertibine ilişkin bir terimdir?
  a-Tesbitî
  b-Tenzilî
  c-Tevkifî
  d-Temsilî
  19. Kurân-ı Kerimin besmele ile başlamayan
  suresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Tevbe
  b-Enfal
  c-Buruc
  d-Zümer
  20. Kuranın taklit edilemez dil ve üslup
  özelliklerini ifade eden terim aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a-İtnâb c-İcâz
  b-İsar d-Secî
  21. Muavvizeteyn olarak anılan sureler
  aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Bakara-Nisa
  b-Enfal-Tevbe
  c-Yusuf-Yunus
  d-Felak-Nas
  22. Kuranın bir benzerinin getirilemeyeceğini
  ifade eden ve müşriklere meydan
  okuyan ayetlere ne ad verilir?
  a- Tahaddi ayetleri
  b-Hadari ayetler
  c-Medeni ayetler
  d- Muhkem ayetler