sözleşmeli astsubay bayan alımı 2011

'Kişisel Bakım' forumunda Elfida tarafından 21 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu

 1. 2011 sözleşmeli astsubay alımı bayan
  sözleşmeli bayan astsubay alımı 2011
  sözleşmeli bayan astsubay alımı şartları

  BASVURU İÇİN GEREKLİ KOSULLAR
  a. Genel Kosullar:
  (1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandası ve BAYAN olmak,
  (2) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamıs olmak,
  (3) Cezaları ertelenmis, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmis, genel ya da özel af
  kanunları kapsamına girmis veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
  verilmis olsa dahi;
  (a) Devletin güvenligine karsı islenen suçlar, halkı askerlikten sogutmak, Türk
  Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını asagılama ile zimmet, irtikap,
  iftira, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere
  yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kisiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhus, gayri
  tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya seref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
  ihaleye fesat karıstırma, devlet sırlarını açıga vurma suçlarından birisinden,
  (b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
  mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
  (c) 22.05.1930 tarihi ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde
  belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmamak,
  (4) Güvenlik sorusturması olumlu sonuçlanmıs olmak,
  (5) Daha önceden çalıstıgı kamu kurum ve kuruluslarından ahlâk veya disipline aykırı
  bir nedenle çıkarılmamıs olmak,
  (6) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya baglı
  kuruluslarında görev yapmamıs olmak,
  (7) İçisleri Bakanlıgını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya
  özel kurulusa karsı hizmet yükümlülügü ile tazminat borcu olmamak ve kazandıgı mesleki sıfatı
  nedeniyle ileride sınıf degisikligi isteginde bulunmayacagını taahhüt etmek,
  (8) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile halen görev yapmakta olanların bu
  görevlerinde aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, halen görevde iken
  müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözlesmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair
  olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,
  (9) Yapılacak olan sınavlarda basarılı olmak,
  (10) Yabancı uyruklu kisilerle evli olanlar bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik
  belgesi fotokopileri ile birlikte basvuru tarihleri arasında “Jandarma Okullar Komutanlıgı nsan
  Kaynakları Seçme ve Degerlendirme Merkezi, Sözlesmeli Subay / Astsubay Kısmı 06835
  Beytepe / ANKARA” adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.
  Bu durumdaki adayların müracaatlarının degerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi)
  Genelkurmay Baskanlıgı tarafından yapılacaktır.
  b. Ögrenim Durumu ile ilgili Kosullar:
  (1) Sözlesmeli astsubaylıga müracaat edebilmek için TABLO-3’te belirtilen en az 4 yıl
  süreli lisans programlarından veya TABLO-4’te belirtilen önlisans programlarından mezun olmak
  veya en geç ön sözlesmeye davet edilip imzalayacagı muhtemelen Subat 2012 tarihe kadar
  mezun olabilecek durumda olmak.
  Lise ve dengi okul mezunu adayların sözlesmeli bayan astsubaylıga
  müracaatları kabul edilmez.
  (2) Ögrenimlerini yurt dısında bitirenlerden, diplomalarının denkligi Yüksek Ögretim
  Kurulu (YÖK)’nca onaylanmıs olmak,
  (3) Okul idarelerince disiplin ve ahlâk yönünden cezalandırılmamıs olmak ve menfi
  nitelikleri bulunmamak,
  (4) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden, askeri ve sivil okullardan herhangi bir sebeple
  çıkarılmamıs olmak.
  c. Yas, Boy Uzunlugu ve Vücut Agırlıgı ile ilgili Kosullar:
  (1) Basvuru tarihi itibariyle düzeltilmemis nüfus kaydına göre dört yıldan daha az
  süreli yüksek ögrenimi bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için 24 yasından büyük olmamak,
  (Bir üst yastan gün almamıs olan, 14 Subat 1987 ve daha sonra doganlar basvurabileceklerdir.)
  Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek ögrenim bitirenler / bitirebilecek durumda olanlar için
  26 yasından büyük olmamak. (Bir üst yastan gün almamıs olan, 14 Subat 1985 ve daha sonra
  doganlar basvurabileceklerdir.)
  (2) Düzeltilmis nüfus kaydına göre yas ile ilgili kosulları saglamayan ancak,
  düzeltilmemis nüfus kaydına göre yas ile ilgili kosulları sagladıgı halde, internet ortamında
  basvuru yapamayan adaylar; J.Okll.K.lıgı İnsan Kaynakları Seçme ve Degerlendirme Merkezinin
  0 312 464 51 10 numaralı telefonunu mesai saatleri içinde aramaları halinde, bu adayların
  durumları incelenecek ve giris kosullarını tasıyanlar basvuru için bilgilendirileceklerdir. (Basvuru
  tarihi itibariyle düzeltilmemis nüfus kaydına göre giris kosulunu tasımadıgı halde, internet
  ortamında basvuru yapan ve sistem tarafından basvurusu kabul edilen adayların bütün islemleri
  iptal edilecektir.)
  (3) Herhangi bir hastalıga baglı olmama kosuluyla, en az 164 cm. boyunda olmak ve
  TABLO-6’da belirtilen boy-kilo degerleri arasında olmak. Boy uzunlugu çıplak ayakla, agırlık ise
  spor sortu / esofman ile ölçülür.
  - 5 -
  ç. Saglık ile ilgili Kosullar:
  (1) TSK Saglık Yetenegi Yönetmeligi’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel
  vücut yapısı, agız, çene ve dis yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek
  bozuklugu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konusmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik,
  ayaklarında düztabanlık ve gözünde sasılık, renk körlügü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren
  herhangi bir rahatsızlıgı vb. diger saglık kusurları bulunmamak.
  (2) TSK Saglık Yetenegi Yönetmeliginde belirtilen sözlesmeli astsubay adayları ile ilgili
  gerekli saglık kriterlerini tasımak ve sevk edilecegi tam tesekküllü asker hastanesinden, kazanmıs
  oldugu sınıf ile ilgili “..................sınıfında sözlesmeli astsubay olur” kararlı saglık kurulu raporu
  almak.
  d. Diger Kosullar:
  TSK’da sivil memur veya isçi olarak görevli olanlardan, sözlesmeli astsubaylıga müracaat
  edenler için sıralı sicil amirlerinden “sözlesmeli astsubay olur” kararlı nitelik belgesi almıs olmak
  (TABLO-7). Aday olarak seçilenlerden kıt’a veya kurumda üç ay görev yapmamıs olanların nitelik
  belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara
  konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülâkata gelirken getirecektir.