Sözcükte Gerçek ve Mecaz Anlam

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. • sözcüklerin bir tek anlamla sınırlı olmadığını
  • Sözcüklerin cümlelerde farklı anlamlar yüklenebileceğini
  • Sözcüklerin anlamını, kullanıldığı cümlenin belirlediğini
  • Sözcüklerin gerçek, mecaz ve terim anlamını birbirinden ayırabilmeyi
  • Deyimlerle ikilemelerin anlam özelliklerini
  • Yansıma sözcüklerin nasıl türetildiğini
  • Eş anlamlılık, yakın anlamlılık, karşıt anlamlılık ve sesteşlik gibi kavramların ne anlama geldiğini
  • Somut ve soyut anlamlı sözcükleri ayırmayı

  Gerçek anlam:

  Her sözcük, bir kavramı karşılamak üzere doğmuştur Sözcüğün bu ilk anlamına temel anlam ya da kon ulus anlamı denir Temel anlam, sözcüğün, tek başına söylendiğinde, herkeste çağrıştırdığı anlamıdır Ancak zamanla sözcüklerin yeni anlamlar kazandığı görülür İşte, sözcüklerin temel anlamı ile sonradan kazandığı ama ilk anlamla az çok ilişkili olan anlamlarına gerçek anlam denir
  Örneğin “ağız” sözcüğünün tek başına söylendiğinde bizde ilk uyandırdığı anlamı: “iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan boşluk”tur Ancak, ağız sözcüğü, zamanla aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, değişik anlamlar kazanmıştır:

  1 Kapların veya içi boş şeylerin açık yanı (bardağın ağzı, mağaranın ağzı)
  2 Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer (çay ağzı)
  3 Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açık yanı (liman ağzı, körfez ağzı)
  4 Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak (yol ağzı)
  5 Kesici aletlerin keskin yanı (bıçağın ağzı)

  Dikkat edilirse “ağız” sözcüğünün sonradan kazandığı bu anlamları, temel anlamıyla yakından ilgilidir, işte “ağız” sözcüğünün ilk anlamıyla sonradan kazandığı, ancak ilk anlamı ile ilişkili olan bu anlamları onun gerçek anlamıdır

  Mecaz Anlam;

  Değişmece anlam

  Sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılmasıyla kazandığı anlamına mecaz anlam denir Sözcükler, ancak cümle ya da deyimlerin içerisinde mecaz anlam kazanır

  Şu örnekleri inceleyelim:
  1 Yusuf Efendi, biçareye ağız açtırmıyordu
  2 Onun iğneleyici sözleri hepimizi rahatsız etti
  3 Ahlâkla hukuk arasında sıkı bir bağ vardır

  “Ağız”, “iğneliyici” ve “bağ” sözcükleri bu cümlelerde gerçek anlamlarından sıyrılmıştır: “Ağız” sözcüğü, “ağız açtırmamak” deyimi içerisinde “başkasına söz söyleme fırsatını vermemek” anlamında; “iğneleyici” sözcüğü, “dokunaklı” anlamında; “bağ” sözcüğü de “ilgi” anlamında kullanılarak mecaz anlam kazanmıştır

  Örnek Soru 1:
  “İnce” kelimesi, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Kızlar, halı dokurken ince düşüncelere dalmışlardı
  B) İnce ipek ipliklerle dokunan halılar daha güzeldir
  C) Halı satıcısının ince davranışı müşteriyi etkiledi
  D) Halı dokumak, herkesin beceremeyeceği ince bir iştir

  Çözüm
  “ince” sözcüğü “B’de gerçek anlamıyla kullanılmıştır: “kalınlığı az olan” Diğer seçeneklerde ise mecaz anlamıyla kullanılmıştır
  Cevap B’dir

  Örnek Soru 2

  Hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılan bir kelime vardır?

  A) Günlerce ondan hiçbir haber alamadım
  B) Bahçenin etrafını dikenli tel ile çevirdim
  C) Fırsatı kaçırdığıma hâlâ yanarım
  D) Söyleyecek hiçbir sözüm yok

  Çözüm:

  C’deki “yanmak” sözcüğünün temel anlamı “bir nesnenin ısı ve ışık yayarak kül durumuna geçmesidir Halbuki burada sözcük, temel anlamından bütünüyle sıyrılarak “çok üzülmek” anlamında kullanılmıştır
  Cevap C’dir  -----------------------
   


Similar Threads: Sözcükte Gerçek
Forum Başlık Tarih
Ders notları Sözcükte Anlam Konusunda Herşey 7 Ağustos 2011
Ders notları Sözcükte Terim Anlam 20 Şubat 2011
Ders notları Sözcükte Anlam 15 Kasım 2009
Ders notları Farabinin Gerçek Adı 21 Temmuz 2012
Ders notları Ayakkabılarını makinelere atarak gerçekleştirilen eylemin adı 10 Aralık 2012