Sosyalizm Nedir?

'Türkçe Sözlük' forumunda ZORBEY tarafından 8 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. İktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan bir düşünce sistemidir sosyalizm. Bir terim olarak ilk kullanılışı 19. yüzyılın başına kadar gider. Günümüzde de sık sık tartışma konusu olmaktadır.

  Sosyalizm, liberal ve ferdiyetçi sistemlere karşı bir tepki olarak doğmuştur. Sosyalistler, sınıfsız bir toplumun oluşturulması amacıyla, devrim ya da toplumsal evrimle örgütlü bir emekçi sınıf kurulmasını amaçlarlar. Bu düşünce sistemi, kökenlerini sanayileşme dönemindeki aydınlanma düşüncesinde dile getirilen sosyal ve siyasal eşitlik isteğinden almıştır.

  Bazı sosyalistler,üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin kamu mülkiyetine geçmesi ile tüm sorunların çözüleceğine inanırlar. Bu ne kadar doğru(?) Muhakkak ki sosyalizm dünyayı anında cennete çevirmeyecektir. Sosyalizmi ilk önce servetin üretimi, tüketimi, paylaşılması ve dağıtılaması açısından ele almak gerekir.

  Bu düşünce sistemi, liberal kapitalist sistemin çalışma ve de mülkiyet kurumlarını adaletsiz bulmuştur. Kapitalist sistemin yerine geçmek isteyen bir rejimdir. Bilindiği üzere kapitalist sistemlerde, piyasa ekonomisi, özel mülkiyet ve kar esasına dayanır ve de sanayileşmenin ürünü sayılır. Sosyalistlere göre sosyalizmde, aynı kapitalist sistem gibi ihtilal sonucu kurulacaktır. Sosyalizm ekonomik faaliyetlerin kişilerden topluma, özel sektörden kamuya aktarılması gerektiğini savunur. Bununla birlikte, üretim araçlarının toplumun hizmetinde olması gerektiğini ve işçinin hayat standartlarının arttırılması gerektiğini ileri sürerler. Sosyalist sistemde üç önemli unsur vardır. Bunlar:

  a) Üretim araçları toplumun malı olmalı,

  b) Üretim, insan ihtiyacına göre olmalı,

  c) Bunların hepsi demokratik bir yol izlenerek yapılmalıdır.

  Sosyalistleri birleştiren ana fikir; toplumda sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılması ve de toplu çalışma ile elde edilen kazancın emek sahibi olan topluluğa ait olmasıdır. Aslında sosyalistler bazı mühim noktalarda fikir birliğine varmışlardır, ortak hedeflerde belirlemişlerdir fakat, bu hedeflere nasıl ulaşacakları konusunda ayrılığa düşmüşlerdir. Örneğin, kapitalist sistem nasıl değiştirilecek? Şiddet kullanarak mı yoksa demokratik yollarla mı? Zaten esas problemde işte tamda bu noktada başlıyor. Ortaya çıkan tüm sorunlara farklı farklı öneriler, çözümler sunulmaktadır ve oldukça hararetli tartışmalar olmaktadır. Öyle sanıyorum ki bu tartışmalar daha çok uzun süre sürecek. Diğer ülkeler için yorum yapmak istemiyorum, tamamen kendi milletim adına konuşuyorum ki, en iyi bildiğimiz şey tartışmak. Fakat ne yazık ki kuru kuru tartışmak, çözüm getirmemek.