sosyal bilgiler 5. sınıf testleri

'Ders notları' forumunda Merve tarafından 14 Eki 2010 tarihinde açılan konu

 1. İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI

  1)Hangisi,toplumun en küçük birimini oluşturan gruba ait bir roldür?

  a)arkadaş
  b)anne
  c)öğretmen
  d)öğrenci

  2)Kişinin kendine karşı sorumlulukları vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklardan biri değildir?

  a) kazanç elde etmek için çalışmak
  b) kendini geliştirmek
  c) meslek sahibi olmak
  d) görevini başkalarına yaptırmak

  3)Hangisi,bir öğrencinin evdeki rollerinin gereği olan sorumluluklarına örnek gösterilebilir?

  a) çok para harcamak
  b) odasını toplamak
  c) çalışıp para kazanmak
  d) sınıfını havalandırmak

  4)Bir kahramanlık hikayesini veya bir olayı anlatan kültür ögemiz aşağıdakilerden hangisidir?

  a) destan
  b) tekerleme
  c) masal
  d) ninni

  5)Şapka Kanunu Atatürk'ün hangi alandaki inkılaplardandır?

  a) siyasal alanda
  b) hukuk alanında
  c) toplumsal alanda
  d) ekonomik alanda

  6)Heyelan daha çok hangi iklim tipinin hakim olduğu bölgelerde görülür?

  a)karasal iklim
  b)akdeniz iklimi
  c)karadeniz iklimi
  d)çöl iklimi

  7)Doğal afetlerden sonra insanlara yardım eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

  a)ÇEKÜL b)TEMA c)LÖSEV d)AKUT

  8)Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir?

  a)görüşlerine saygı
  b)çocuğa saygı
  c)çalışma hakkı
  d)yaşama v gelişme hakkı

  9)Aşağıdaki teknolojik ürünlerin hangisi tıp alanında kullanılmaz?

  a)radar
  b)steteskop
  c)ultrason
  d)termometre

  10)Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir faaliyet değildir?

  a)fabrika işletmek
  b)tahıl yetiştirmek
  c)besicilik yapmak
  d)tatile gitmek

  1.Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile yeni Türk Devleti tüm dünya devletleri tarafından tanınmıştır?

  A) Mudanya Ateşkes Anlaşması C)Mudanya Ateşkes Anlaşması
  B)Lozan Barış Anlaşması D) Moskova Barış Anlaşması

  2.Egemenliği kayıtsız şartsız halka veren ilk anayasamız hangisidir?

  A) 1961 B) 1924 C) 1982 D) 1921

  3.Yurdumuz kaçıncı meridyen ve paralel arasında bulunur?

  A) 36-40 doğu meridyeni B) 26-45 batı meridyeni C)28-40doğu meridyeni D)26-45 doğu meridyeni
  26-36 kuzey paralelleri 36-42 güney paralelleri 32-42kuzey paralelleri 36-42 kuzey paralelleri

  4.Ülkemizden doğarak sınırlarımız dışına dökülen akarsuların en büyüğü hangisidir?

  A) Aras B) Kura C) Fırat D) Kızılırmak

  5. Sınırlarımız dışından doğarak kıyılarımızdan denize ulaşan akarsuyu hangisidir?

  A) Meriç B) Dicle C) Aras D) Fırat

  6. En uzun kara sınırımız aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İran sınırı B)Suriye sınırı C) Bulgaristan sınırı D) Gürcistan sınırı

  7. Habur gümrük kapısı hangi ülke ile bağlantımızı sağlamaktadır?

  A) Irak B) Ermenistan C) İran D) Suriye

  8. Türkiye'nin kaç ülke ile sınırı vardır?

  A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

  9. Göllerimizin bir kısmı yazın kısmen kurur ve kapladığı alan daralır. Bu gölümüz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Van Gölü B) Ulubat Gölü C) İznik Gölü D) Tuz gölü

  10. İslam tarihinin ilk savaşı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Talas Savaşı B) Hendek Savaşı C) Uhut Savaşı D) Bedir Savaşı