Solunum Ve Fotosentez Nasıl Bir Değişimdir

'Eğitim Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 4 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Solunum Ve Fotosentez Nedir,
  Solunum Ve Fotosentez Hakkında bilgi,
  Solunum Ve Fotosentez Olayı


  Solunum Ve Fotosentez Nasıl Bir Değişimdir;

  Fotosentez yeşil bitkilerin solunumudur.
  Fotosentez bitkilerin oksijen kullanarak yaptığı solunumdur.
  Fotosentez bitkilerin karbon dioksit kullanarak yaptığı solunumdur.
  Yeşil bitkiler fotosentez yolu ile güneş ›ş›ğ›n› besine çevirir.
  Yeşil bitkiler fotosentez yaparak su ve karbon dioksiti oksijene çevirir.
  Bitkiler fotosentez yoluyla oksijeni karbon dioksite çevirir.
  Bitkiler fotosentez yoluyla karbon dioksiti oksijene çevirir
  Fotosentez bitkilerin enerji ürettiği bir işlemdir.
  Fotosentez bitkilerin oksijen alarak besinlerini ürettiği bir işlemdir.
  Fotosentez bir gaz değişim işlemidir.
  Fotosentez besin transferidir.
  Fotosentez bitkinin CO2 ve güneş ›ş›ğ›n› kullanarak, su ve besin üretmesidir. Besini yer, suyu içer.
  Bitkiler suyu, oksijeni, ›ş›ğ› ve topraktan ald›klar› maddeleri fotosentez yaparak enerjiye ve karbon
  dioksite çevirir.
  Fotosentzin yeşil bitkiler için en önemli faydas› enerji üretimidir, çünkü fotosentez bitkinin gelişme-
  si için gereken enerjiyi sağlar.
  Fotosentez sonucununda karbon dioksit, yeşil yapraklar, ve klorofil üretilir.
  Bitkinin Besini
  Bitkinin besini toprakt›r.
  Mineraller, su, karbon dioksit, ›ş›k enerjisi ve güneş bitkinin besinidir
  İnorganik moleküller bitkinin besinidir.
  Amino asitler ve azot bitkinin besinidir.
  Gübre bitkinin besinidir.
  Bitkilerde Solunum
  Bitkiler, geceleri ›ş›k enerjisi olmad›ğ› zaman solunum yapar.
  Bitkiler gündüzleri fotosentez, geceleri ›ş›k enerjisi olmad›ğ› zaman solunum yapar.
  Bitkiler gündüzleri solunum yaparken karbon dioksit al›r ve oksijen verir; geceleri ise oksijen al›p
  karbon dioksit verir.
  Bitkiler gündüzleri oksijen al›p karbon dioksit vererek solunum yapar.
  Solunum bir gaz değişim işlemidir.
  Bitkiler güneş ›ş›ğ› olduğu zaman solunum yapar.
  Bitkiler solunum yapmaz.
  Bitkiler çoğunlukla gündüzleri solunum yapar.
  Fotosentez bitkilerin gündüz yapt›ğ› solunumdur. Güneş enerjisi olmad›ğ› zaman işlem tersine döner
  Bitkilerde solunum yapraklarda gerçekleşir çünkü sadece yapraklar gaz değişimi için gerekli olan gö-
  zeneklere (stoma) sahiptir.
  Fotosentez ve solunum bir birinin tersi işlemlerdir.