Sofyayı Aliyye

'Dini Bilgiler' forumunda halvetiyye tarafından 23 Eki 2009 tarihinde açılan konu

 1. Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin Muhammed Mustafa (sav)
  Hz Ebul El Hasaneyn İmam Ali El Murtaza(k.v ve r.a)
  Hz. Hasan Basri(ra)
  Hz. Habib Acemi
  Hz. Davud Tai
  Hz. Ma’ruf El Kerhi
  Hz. Sırrıyü’ s Sakati
  Hz. Cüneyd-i Bağdadi
  Hz Ebu Ali Ahmed Mimşad ed Dineveri
  Hz Ebu Abdullah Muhammed Dineveri
  Hz Muhammed Amveyh b. Abdullah el Bekri
  Hz Vecihüddin Kadi
  Hz Ömer El Bekri
  Hz Ebu’n Necib Ziyaüddin Abdulkahir el Bekri es Sühreverdi
  Hz Kutbiddin Ebheri
  Hz Rukniddin Muhammed Buhari
  Hz Şehabuddin Muhammed Tebrizi
  Hz Cemaleddin Tebrizi
  Hz. İbrahim Zahid Geylani
  Kerimüddin Ahi Muhammed b. Nur el Halveti
  Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer B. Eş Şeyh Ekmelüddin el Geylani el lahci Halveti
  Dede Ömer Ruşen-i
  Şeyh Ebu Abdurrahman Muhammed Demirtaş Efendi
  Seyyid İbrahim Gülşen-i
  Şeyh Hasan Sezai Efendi
  Şeyh Hasan Haleti Efendi
  Cemaleddin Halveti
  Şeyh Yusuf Sünbül Sinan
  Şeyh Şaban-ı Veli
  Seyyid Ahmed El Hariri
  Seyyid Muhammed el Bahşi
  Şeyh Ali Alaaddin Efendi
  Şeyh Nasuhi El Muhammed Halveti
  Şeyh Şemsüddün el Bekri
  Hacı Mustafa Efendi
  Şeyh Hacı Halil Efendi
  Kuşadalı İbrahim Halveti
  Muhammed Tevfik Bosnevi
  Erzurumlu Hüseyin-i Ruhi
  Şeyh İsmail Sırrı Efendi (Hasan-ı Basri/Erzurum)
  Şeyh Eşref(Dutçu köyü /Erzurum)
  Molla Rauf Bey(Asri Mezarlığı/Erzurum)
  Seyyid Şahabus-sakıbeyn hocaefendi