Sofra Duası Elhamdülillah Sümme ve Sümme

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 28 Şub 2013 tarihinde açılan konu

  1. Sofra Duası Elhamdülillah Sümme ve Sümme Duası    Soraya oturduğunuzda yapabileceğiniz bir çok dua var bu dulardan birisini sizlerle paylaşıyorum.Sofranızın bereketini arttıracak güzel bir dua..

    Elhamdulillah Elhamdulillah Elhamdulillah summe ve summe elhamdulillah Elhamdulillahillezi edamena ve segana ve esbeana ve erveana ve avana ve kefana min gayri havli vela guvvetem mimmen ve ke mimmella kafiye lehu vela me`va elhamdulillahillezi en ame aleyna ve efzale ve cealna minel muslimiyn. Elhamdulillahillezi esbağa aleyna niğmehu zahiretevve badineh Elahmdulillahi hamdu yuvafi ve yukafi mezideh. Allahumme ecirna minennar veh fezna ansurul esrar ve elhiğna bi ibadekel ehyar. Allahumme inna nesluke tamammennigmeh ve devamel afiyeh ve husnel hatimeh ve ila serafinne biyyi ve alihi ve sahbihi ve mesayi hinel fatiha ma salavat..