Siyer coğrafyasının özellikleri

'Dini Bilgiler' forumunda Habibe tarafından 14 Mar 2016 tarihinde açılan konu

 1. Siyer coğrafyasının özellikleri

  Yeryüzünün ilk yerleşim yeri olması:

  Hz. Adem Hindistan'a, Hz. Havva ise Cidde'ye indirilmiştir. Bir müddet birbirlerini aramış, en son Arafatta buluşmuşlardır. Bu yüzden yeryüzünün ilk yerleşim yeri Mekke olmuştur. Mekke'nin, Kur'an-ı Kerim'de, Ümmül-kura (Şehirlerin Anası) diye isimlendirilmesi bu sebeplerdendir. Hz. Adem ile Hz. Havva, hayatlarının sonuna kadar Mekke'de yaşadılar.

  Yeryüzünün ilk mabedinin Mekke'de olması:

  Hz. Adem Hz. Havva ile Mekke'de yaşamaya başlayınca, cennette meleklerin etrafını tavaf ettikleri Beyt'ül- mamur'u özlemiş ve Allah'tan ibadet maksadı ile böyle bir evin dünyada olmasını istemiştir. Böylece ilk mabet rivayete göre ya melekler, ya da Hz. Adem tarafından mekke'de inşa edilmiştir.

  "Şüphesiz âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk yer mabet Mekke'deki çağar verilir." (Ali İmran 96 )

  Coğrafi konumu sebebiyle yeryüzünün tam merkezinde yer alması:

  Tarihte Mekke, Batnü'l-Ard (Yeryüzünün Göbeği) diye adlandırılmıştır. Yapılan araştırmalar bunu doğrulamaktadır. Burası Dünya'nın tam merkezinde, üç önemli kıtası (Asya, Afrika ,Avrupa) birleştiği yerdir.

  Gönderilen birçok peygambere zemin olması:

  Siyerin kalbi sayılan Mekke, Medine ve Kudüs şehirleri, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İsa Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. zekeriya, Hz. İsa ve diğer peygamberlerin yaşadıkları zemini oluşturulmuştur.

  Ticarette merkezi olması:

  Bugünkü uluslararası ticaret fuarlarının ardından panayırların bir çoğu bu bölgede kuruldu. Başta Hindistan, Çin, Bahreyn, İran, yemen ve Şam bölgesi olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinden tüccarlar gelir; başka ülkelere, şehirlere ticaret için giderdi. Mina, Mecenne, Zü'l Mecaz ve Ukaz panayırlarında ticaret yapılırdı. Bölgenin ticaret merkezi olması nedeniyle peygamberlerin mesajları kısa zamanda dünyaya yayılıyordu.