Şirk çeşitleri nelerdir?

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 9 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. ŞİRK ÇEŞİTLERİ
  şirke düşmek nasıl olur
  şirk nedir

  "Şirk terkedilmezse, affedilmeyecek tek günahtır. Şirke giren, koyu bir sapıklığa düşer."( Nisa, 116.)

  "Şirk, sahibini Cehenneme çeker."( En'am,72.)

  "Şirk, hayır amelleri yakar yok eder."( En'am, 88.)

  Rahmet Peygamberimiz'e (s.a.v) kulak verelim:

  "Kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse Cennet'e girer. Kim de Allah'a herhangi birşeyi ortak koşarak ölürse, ateşe girer."( Müslim, iman, 151; Ahmed, Müsned, l, 382.)

  "Size en büyük günahları haber vereyim: Bunlar; Allah'a ortak koşmak, anne-baba hukukunu çiğnemek, yalan yere yemin etmektir."( Buhari, Şehâdât, 10; Müslim, iman, 143; Tirmizî, Birr, 6; Ahmed,

  Müsned, III, 131.)

  "Günahların en büyüğü, seni yaratan Rabbine herhangi bir varlığı ortak görmendir."( Buhari, Tevhid, 40; Müslim, iman, 141; Tirmizî, Tefsir (26), 1-2.)

  "Allah Teâlâ, kıyamet günü, kendisine ortak koşan kimseyi ortak koştuğu şey ile başbaşa bırakıp ona:

  "Git! Kim için amel etti isen karşılığını ondan iste!" der."( Tirmizî, Tefsir, 19. (No:3154); Konu ile ilgili bir hadis için bkz: Müslim, Zühd, 46.)

  "Allahu Teâlâ buyuruyor ki: "Ey kulum! Bana ibâdet ettiğin ve benim rahmetimi beklediğin sürece, hâlin ne olursa olsun, seni affederim. Ey kulum! Huzuruma yer dolusu günahla gelsen, ancak bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, ben seni yer dolusu mağfiretimle karşılarım."( Ahmed, Müsned, V, 154; Münzirî, et-Terğib, II, 467. )

  Şu halde bu derece önemli ve tehlikeli olan şirk nedir?

  Şirk, kulun, Allah'tan başka bir varlığı O'na eş koşması, o varlığı Allah'a denk görmesi, onda ilahlık özelliklerinin ve yetkilerinin bulunduğunu düşünmesi veya onu Allah'ın yanında yardımcı kabul etmesi; Allah'a yapılacak taat ve teslimiyeti ona göstermesidir. Kısaca şirk, hürmeti ibâdete çevirmek, halkı Yüce Halika benzetmek, basit eşyayı Mevlâ gibi sevmek, kul ile Rab arasındaki farkı görmemektir.

  Şirk, bu âlemde işlenen en büyük günahtır. Yoktan va-redilmiş bir varlık, nasıl Yüce Yaratıcının yerine konulabilir. Abd, nasıl ma'bud olur. Bir kimse, kendisini yaratan ve yaşatan Allahu Teâlâ'yı unutup başkasına kulluk ederse, yüce Rabbine karşı en büyük edepsizliği yapmıştır. Şirke düşen kimse, onu tamamen terkedip gerçek bir imana gelmedikçe, Allah kendisini affetmeyecektir.

  Şirke âlet edilen varlık, bir peygamber olabilir. Ayrıca, bir melek, veli, insan, cin, hayvan, taş, ağaç, ateş, ay, güneş, yıldız veya başka bir varlık, şirke sebep yapılabilir. Dünya tarihinde bunların hepsi olmuştur. Günümüzde de, değişik şekilleriyle şirke ve küfre düşülmektedir. Bazıları nefsine, bazıları da kötü hislerine tapmaktadır; o kadar ki, bazıları ömründe bir kere Allah deyip başını secdeye koymadan çene kapamaktadır. Bugün gelişen teknoloji, şükre değil, şirke âlet edilmektedir.

  Allahu Teâlâ'nın bazı varlıklara verdiği üstün özellikler kulları cezbetmiş; onlarda ortaya çıkan ilâhî tecellilere bakıp, bir kısım câhiller onları ilah zannetmiştir. Kur'an-ı Hakim'de zikredildiği gibi, şeytan, kendisi Allahu Teâlâ'yı inkar etmediği halde, bütün şirk ve inkar yollarını kullara süsleyip onları tehlikeye sokmakta, sonra kenara çekilip : "Ben senden uzağım; ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım!"( Haşr, 16) diyerek müşrik ve münafıklardan kaçmaktadır.