Sırdır gözyaşları şiiri Mustafa Cilasun

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 29 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Sırdır gözyaşları şiiri Mustafa Cilasun

  Gelip geçme
  Beyhude
  deyip sakın alay etme

  Ruhun
  firkati nedir,
  önce şehret ve dinle

  Kalbin
  inşiraha olan
  meylinden irkilme

  İbret
  ana bürünen farktır
  Akıl ve izan sahibi bakımından

  En
  ulvi nazardır,
  irfan sahibi için ardır

  Üşütür
  zaman
  sefil vicdanları

  Hülyasında
  yaşayan ah u zankarı
  Emeli umut sanan avuntuları

  Aşkı nefse
  adayan zanları
  Vicdanı kararan zavallıları

  Kör eden
  esaret harını
  Nardan utanmayanı

  Edebi
  hiçe sayanı
  Bildiğini yaşamayan
  Cahil insanları

  Vaktin
  şahidi kimdir
  Ruhundan tebarüz
  eden niyet niçin sefildir

  İraden
  hangi hevesin
  renginde zafiyet içindedir

  Ufuk adına
  mülahazalar böyle midir

  Yoksa
  ötenin esininden
  irşat olan rehber midir

  Gam,
  mudu gölgeler
  Endişe ise
  muha,kemeyi davet eder

  Akıl
  ve izan sahibi
  ruhun lisanıyle kal eyler

  Köle
  eden nefistir,
  cehlin süret-i aynasıdır

  İnsan ise
  Rabbinin bahşettiği
  sanatın adı ve turabıdır

  İhsan
  ile vecd
  eden kurbandır

  Aşkın
  halinde ki sırrın arifi
  Kitab-ı celilin hikayesidir

  Arasat
  nedir ve niçindir
  Aşk narın payesidir
  Vuslat içindir

  İnsan
  iradesi için kefildir
  Her ne yaptıysa
  kitabın halinde ki sezgidir

  Kaygı
  ve kasvet
  niye sinenin derdidir

  Bir
  hesap yoksa
  kim için derd-i edeptir

  Kul olmak,
  hidayetin nasip payesidir
  Kullluk yapmak ise takvanın erkidir

  Mukallitlik
  yapan kim ise sual etmeli
  İrade sahibi olduğunu yakinen bilmeli

  Aklını ve izanını
  birilerine emanet etmeden
  Muha,kemenin irfan
  sofrasında nasiplenmelidir

  Kolay
  olana talip
  olmak ne kadar emektir

  Azmetmeyi
  gaye edinmeyen
  her nefes elbette ki acizdir

  Çünkü
  aşk ve sevda
  çilenin şevkiinde ki ferdir

  Say
  etmeyen nefes
  nasıl hakikate erişecektir

  Nefsini
  ihya eden ve
  hevesten geçmeyen

  Nasıl
  bir umudun
  sahnesinde dirilecektir

  Ah etmek
  nefsin için
  kifayet etmeyecek
  Umutların o vakit yeşermeyecektir  Mustafa CİLASUN