Sindirim Sistemi için yapılan tetkikler

'Sağlık Rehberi' forumunda ZeuS tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde açılan konu


 1. Sindirim Sistemi İçin Yapılan Tetkikler Nelerdir?
  Sistemlere Göre Tetkikler

  Özofagus (Y.Borusu)
  Özofagus Pasaj Grafisi (Y.Borusu Filmi)
  Özofagoskopi (Y.Borusunun endoskopisi)
  Biyopsi
  pHmetre
  Özofagus Motilite testleri (y.borusunun hareketlerini inceler)
  Özofagusun sintigrafik incelenmesi (y.borusunun nükleer tıpta araştırılması)

  Mide-Duodenum (12 parmak barsağı)
  Mide Filmi
  Gastroskopi
  Endoskopik Biopsi
  Endoskopik Ultrasound
  Mide motilite testleri
  Midenin Sintigrafik incelenmesi
  İnce Barsak

  İnce Barsak Pasaj Grafisi
  İnce barsak biopsisi
  İnce barsak sıvısı incelenmesi
  Kolon (K.Barsak)

  Kolon Grafisi (K.Barsak filmi)
  Anoskopi-Rektoskopi (anüs ve rektum-son barsağın incelenmesi)
  Rijit Rektosigmoidoskopi ( sert rektoskop ile son barsak ve sigmoidin-barsağın sifon kısmı- incelenmesi)
  Flexibl Sigmoidoskopi ( Flexibl cihazla sigmoid ve inen kolonun incelenmesi)
  Kolonoskopi ( K.Barsağın endoskopik incelenmesi)
  Kolon transit zamnının incelenmesi
  Dışkı incelemesi
  Anjiografik inceleme,v.s. gibi diğer testler
  Karaciğer

  Ultrasonografi
  Batın Tomografisi
  Batın Manyetik Rezonansı
  Karaciğer Biopsisi
  Karaciğer fonksiyon testleri
  Karaciğer Sintigrafisi
  Safra Kesesi-Safra Yolları-Pankreas

  Ultrasonografi
  Batın Tomografisi
  Batın Manyetik Rezonansı
  ERCP (Endoskopik Retrograd-geriye doğru-Colanjio-safra yolları Pankreatografi)
  MRCP (Safra yollarının ve Pankreasın MR ile incelenmesi)
  Safra Yolları Sintigrafisi
  Kan Tetkikleri