Sindirim Sistemi Anatomisi

'Sağlık Rehberi' forumunda ZeuS tarafından 3 Eki 2009 tarihinde açılan konu

 1. Sindirim Sistemi Anatomisi
  Gastrointestinal sistem olarak bilinen sindirim sistemi , besinlerin parçalanması, sindirim, emilimi ve katı atıkların vücuttan atılmasından sorumludur.

  Sindirim sistemi , ağızdan anüse kadar uzanan, 5 metre uzunluğunda bir kas tüpüdür.Yemek borusu,mide,ince barsak ve kalın barsak,anal kanal (rektum) ve anüs (makat) tan oluşur.
  Yemek borusu,yutulan besinleri mideye ulaştırır.Besinleri mideye ulaştırır.Besinler midede küçük parçalara yıkılır ve sindirime yardımcı olacak şekilde mide sıvılarıyla karışır.Daha sonra besinler karaciğer ve pankreastan gelen sıvıların yardımıyla sindirimin tamamlanacağı ince barsağa geçer.Kalın barsağa gelen katı atıklar anal kanal ve anüs yolula vücuttan atılır.
  Karaciğer,safra kesesi,safra kanalları ve pankreas sindirim sisteminin önemli birer parçasıdır.Bunlar özellikle zararlı atık maddelerin yıkımında ve besinlerin sindiriminde önemli rol oynarlar.
  Sindirim sistemini etkileyen önemli hastalıklar; enfeksiyon ,iltihaplanma,sindirim sisteminin kas fonksiyon bozuklukları ve kanseridir.

  Özofagus (Yemek Borusu)
  Yemek Borusu (Özofagus) yaklaşık 25 cm boyunda kas tabakasından yapılmış bir tüp gibidir.Özofagus un sonunda (alt özofagus sfinkteri-kardio özofajial sfinkter-KÖS) denilen bir kapak (aslında tam olarak kapak olmasa da iyi anlaşılabilmesi ve fonksiyon olarak kapak gibi görev görmesinden dolayı bu adı alır.Özofagus un görevi yenilen ve içilen yiyeceklerin yutaktan mideye geçişini sağlamaktır.Özofagus ta emilim (yiyeceklerin emilmesi-absorbsiyonu) olmaz.Yutulan lokma ,özofagusta meydana gelen itici hareketler sonucu (solucanvari, yada deniz dalgaları gibi) mideye doğru itilir.Özofagus un bu hareketleri istemsiz kas hareketleridir ve normal olarak hissedilmez. Lokma yemek borusundan geçirilemezse orada tutulur.

  Yemek borusunun 2 ucundaki sfinkterler (büzük) normalde kapalıdır ve kapak görevi de görür.Üst sfinkter yutma işlevi sırasında açılır ve lokmanın özofagus içine geçişini sağlar.Alt özofagus sfinkteri (KÖS) sadece ,yemek borusu içinden yiyecek ve içecek geçişi halinde açılır,midenin hemen girişindedir.KÖS mide içeriğinin yemek borusuna geri-kaçması (reflüx-reflü) nı önlemede en önemi mekanizmayı oluşturur.Özofagus da üretilen mukus ( sıvı kaygan bir madde) midedeki mukus gibi aside karşı koruyucu değildir.Bu yüzden mide sıvısının zararlı-hasar yapıcı etkisine daha duyarlıdır.

  Mide

  Mide büyük miktarda yiyeceğin geçici olarak depolandığı bir organdır.Mide rahatlıkla 1.5 litre sıvıyı içinde tutabildiği gibi, maksimum 4 litre sıvı tutma kapasitesi vardır.

  Midenin 3 ana bölümü vardır Fundus,korpus (gövde) ve antrum (midenin son bölümü).Mide,içine giren yiyeceklerin kimyasal ve fiziksel olarak parçalandığı bir yerdir.

  Mide içini örten mukoza denilen örtü dokudan sindirim sıvıları salgılanır.İçinde yiyecek varsa her 20 saniyede bir mixt dalgalar meydana gelerek mide içindeki sıvı-katı karışımı (kimüs) karıştırır.Sonuçta krem kıvamında yarı sıvı bir materyal meydana gelir.Meydana gelen karışım ince barsaklar tarafından emilim oluşturacak seviyeye geldiyse ,azar azar miktarlarda ,pilor kanalı (sfinkter) nı geçerek 12 parmak barsağına (duodenum) geçer.Sıvıların mideyi terk etmesi katılardan daha hızlıdır.Sıvının mideyi boşaltması yaklaşık 20 dakikayı alır.Katı-sıvı karışımı materyalin mideyi terk etmesi ise yaklaşık 1.5 saati bulur.

  Mide de salgı yapan salgılayan bir organdır.Mide duvarında bulunan hücre ve bezler birçok önemli salgılar üretir.Bunlar ; sindirim enzimleri, hormonlar, hidroklorik asit, intrensek faktör ( B12 vitamininin ince barsak son kısmından emilmesi için bu faktörün varlığı şarttır). Kendi çıkardığı asitten kendini korumak için yapışkan , alkalin-bazik bir mukus da üretir.

  İnce Barsaklar

  İnce barsaklar sindirim sisteminin en uzun kısmını oluşturur.Yaklaşık boyu 6 metredir.Ancak sadece 2.5 cm çapındadır bunun için ince barsak denmiştir.İnce barsakların iç yüzeyi emilim-absorbsiyonu dan sorumludur.İç yüzündeki kıvrımlardan dolayı emilim yüzeyi bir tenis kortunu kaplayacak kadar geniştir.Her ince kıvrım (villus) üzerinde daha ince kıvrımlardan (mikro villus) oluşur.Sindirimin iyi olabilmesi için bu denli geniş bir yüzey alanı vardır.

  İnce barsaklarda büyük miktarlarda besin ve sıvı emilmektedir.Günlük olarak yaklaşık örnek vermek gerekirse birkaç kilogram karbonhidrat (şeker,unlu yiyecekler vs.) ; 1 kg kadar yağ , 500 gram protein ve 20 litre su ,her gün ince barsaklardan emilmektedir.

  İnce barsakların içi yüzeyi hücreleri besinler için çok özgünleşmiş sindirim ve emilim özelliklerine sahiptir.Hemen hemen vücudun tüm besin ihtiyacı ince barsaklardan emilim sayesinde karşılanır.İnce barsaklar 3 bölümden oluşmuştur.Duodenum (12 parmak barsağı), Jejunum, ileum.Besinlere özgü ince barsak kısımları mevcuttur.Örneğin ; demir (kan yapımı için esas madde) duodenumda, Vitamin B12 ileumdan emilir.Yine de emilimin esas olduğu yer jejunum (orta bölüm) dur.Özgülleşmiş hücreler özgün enzim,taşıyıcı protein, diğer salgı maddeleri içerirler.Kan damarları ince barsaklardan emilen besin maddelerini ilk önce barsak tan karaciğere taşır.

  Diğer bazı özellikleri;

  İnce Barsak Kriptleri : buradan enzim, hormon, mukus salgılanır.
  Peyer Plakları : Lenf düğümleri ( barsaktan kan akımına bakterilerin girişini önlerler)
  Brunner Bezleri : Mideden gelen mide asidinden ince barsağı korumak için (ince barsağın ilk kısmında bulunur) alkalin-bazik bir mukus salgılar.

  Karaciğer ve Safra Sistemi

  Karaciğer vücudun en büyük organıdır.Yaklaşık ağırlığı 1.5 kg dır.Vücudun ağırlığının yaklaşık % 2.5 unu oluşturur.Karaciğerin ana fonksiyonu barsaklardan gelen besi maddelerini ve diğer maddeleri tutmak , işleme tabi tutmak ( metabolize etmek- gelen maddelerin vücuda zarar vermeyecek şekilde yeni maddeler oluşturmasıdır), depolamak veya kan damarı yada safraya vermek tir. Ayrıca, karaciğer varlığı istenmeyen veya zararlı kimyasal maddeleri (ki bunlar vücut içinde üretilebilir yada dışarıdan alınan mazı maddeler ve ilaçlar barsak yoluyla gelebilir) ortadan kaldırır. ( detoksifiye edici özelliği) Karaciğer vücudun “ güç evi “ dir.

  Karaciğer fonksiyonel olarak 2 loba ve alt segmentlere ayrılır,her biri kendini besleyen damarlara sahiptir. İçerdiği aşırı bol miktarda kan damarlarından dolayı büyük damarsal bir “ sünger “ gibidir. Karaciğere giren kan içindeki besi maddeleri ve diğer maddeler tutularak prosese tabi tutulur.Sonuç olarak karaciğeri terk eden kan içinde daha az madde vardır.Karaciğer hücreleri –hepatositler- karaciğerin ana fonksiyonel üniteleridir.Bunlar safra üretir, besi maddelerinin dağıtımını yapar, yağda eriyen vitaminleri depolar, maddeleri toksik olmayan şekle dönüştürmede - detoksifikasyon- önemli rol oynarlar.

  Karaciğerde üretilen safra , safra sistemi (safra kanalikülleri, safra kanalları, safra kesesi) ile ince barsağa taşınır.Safra ; yiyeceklerle alınan yağ ve diğer maddelerin ince barsaklardan emilmesi için ,emilebilecek büyüklüğe kadar parçalanması için gereklidir.Yaklaşık günde 1 litre kadar safra üretilir.Karaciğerden , karaciğer ana safra kanalı ile çıkan safra kanalı , safra kesinden gelen kanal ile birleşerek ana safra kanalı (koledok) oluştururarak ince barsağa girer.Safranın aşırısı safra kesesinde depolanır.Yeşil renkli düz kastan yapılmış safra kesesi yaklaşık 10 cm dır.Karaciğerin altında uzanır.Eğer safra kesesi herhangi bir nedenle alınırsa ,ana safra kanalı (koledok) genişleyerek safra kesesinin yokluğunu dengelemeye çalışır.
   
 2. Cevap: Sindirim Sistemi Anatomisi

  Pankreas

  Pankreas nispeten küçük bir organdır.Yaklaşık 100 gram ağırlığında 15 cm boyunda dır.Midenin altında yerleşmiştir.Sindirim sisteminin ana enzim üreten organıdır ve fabrikayla kıyaslanabilir.Birçok pankreas hücresi günde milyonlarca enzim üretir.Pankreas 2 küçük loba ayrılmıştır ve bunun kanalları ana kanal içine girer.Pankreasın ana kanalı , ana safra kanalı ile birlikte ince barsağa girer.Bu girişte “ampulla” denilen bir kabarıklık içinden dar bir kanal vasıtasıyla sıvılar duodenuma dökülür. Her gün yaklaşık 1.5 litre pankreas salgısı duodenuma dökülür.Pankreas sıvısı yaklaşık tüm yiyecek tiplerini sindirmeye yarayan enzimlerden oluşan zengin bir karışımdır. Gerekiyorsa bu enzimler ince barsakta aktive olur. Pankreas sıvısı yüksek alkalen-kuvvetli bazikdir. Mideden gelen kuvvetli asidik materyalin nötralize olmasını sağlar.

  Pankreas ta ayrıca çeşitli hormonlar üretilir. Bunlar adacıklar şeklinde pankreas içinde yerleşmişlerdir. (Langerhans Adacıkları).Karbonhidrat metabolizmasında ana rol oynayan 2 önemli hormon İnsülin ve Glukagon bu adacıklarından salgılanırlar. Diğer hormonlar pankreas sıvısının salınımını düzenler.

  Kolon-Kalın Barsak

  Kolon-kalın barsak- sindirim sisteminin son organıdır.Sindirilmiş maddelerin kalıntıları ve sindirilemeyen maddelerden oluşan katı atıkların (dışkı-gaita-feçes) kurutulmasından sorumludur.Yaklaşık 1.5 metre boyundadır.İnce barsakla birleştiği noktadan (ileoçekal bölge) anüse kadar 6 alt bölgeye ayrılmıştır. Çekum, çıkan-assendan kolon-,transvers kolon, inen kolon-descenden kolon, sigmoid kolon, rektum-son barsak.

  Sindirim borusunun son kısmı olan kolon duvarı kaslardan yapılmıştır.Atık maddelerin kolon boyunca ileri itilmesi için hareketleri çok önemlidir.İleri itici hareketleri ince barsaktakinden daha yavaştır.Saatlerden ziyade günler alır.Kolon hareketleri hareket ve yiyeceklerle artar, uykuyla azalır. Kolonun Transit zamanı yaklaşık olarak saatte 1 cm dir.

  Kolonda milyonlarca bakteri yaşar.Onlar yiyecekteki lifleri ( selüloz içerir) sellüllaz enzimleri sayesinde (insanlarda sellüllaz enzimi yoktur) ve diğer emilmeyen maddeleri fermente ederler.Kolon bir depo organı gibi görev görür.Uzun süre kolon içinde tutulan su, elektrolit ve bakteri fermentasyon ürünleri kolonun karıştırıcı hareketleri ile absorbe edilir. Kolonda üretilen mukus ; iç yüzeyde kaygan bir tabaka oluşturarak atık maddelerin rektum ve anüse doğru geçişini kolaylaştırır.

  Alıntı