Şinasi

'Biyografi' forumunda By RiZeLi tarafından 7 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. İbrahim Şinasi
  İbrahim Şinasi Kimdir
  İbrahim Şinasi Biyografi  Osmanlı Devleti zamanında İstanbul kentinde doğan Türk gazeteci, şair ve tiyatro yazarı.

  Şinasi, 19. yüzyılda Türk edebiyatını etkileyen ve yönlendiren yazarlar arasında yer alır. Osmanlı toplumunun çağdaş uygarlığı yakalayarak gelişebileceğini, bununsa batı örnek alınarak gerçekleşebileceğini savunan batılılaşma hareketinin öncülerinden biridir. Gazetelerde yazdığı makalelerle, Fransızca'dan yaptığı şiir çevirileriyle, edebi ve toplumsal eleştirileriyle, yazdığı tiyatro yapıtlarıyla ve kullandığı yalın, halkın anlayabileceği arı dille edebiyatta batılılaşmanın ilk adımlarını atmıştır.

  Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle beraber bu hususta üç farklı (1824-1826-1827) yıl verilmektedir. Mustafa Nihat Özön, Ömer Faruk Akün, Ahmet Rasim, Ali Canip Yöntem gibi araştırmacı ve yazarlar doğum yılı olarak 1824'ü esas alırlar fakat yakın dostu ve araştırmacı yazar Ziyad Ebüzziya Tevfik doğum yılının 1826 olduğunu dile getirir. Bazı araştırmacılar doğum yılı bile belli olmayan Şinasi için 5 Ağustos 1826 tarihini verselerde belgeyle sabit olmadığından bu tarih kesinlikle doğru değildir. Bugün sahip olunan belge niteliğindeki iki kaynağa göre doğum yılının 1826 olduğu tahmin edilmektedir. Babası, topçu yüz başı Mehmet Ağa, annesi ise Esma Hanım'dı. 1828'te babası Yüzbaşı Mehmet Bey'in Rusya ile yapılan savaşta Şumnu'da şehit düşmesiyle henüz iki yaşındayken yetim kaldı. Çocukluğu yokluk içinde geçti. 1832'de Mahalle Mektebi'ne girdi.

  Eserleri

  * (Çeviri şiirler, 1859)
  * Şair Evlenmesi (Bir perdelik komedi, 1860.Türk edebiyatında yazılan ilk tiyatro eseridir. )
  * Müntahabat-ı Eş'ar (Şiirler, 1863)
  * Durub-i Emsal-i Osmaniye (Atasözleri, 1863)
  * Müntahabat-ı Tasvir-i Efkar (Seçme makaleler, 2 cilt, 1885)
  * Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi (Tanzimat Edebiyatındaki ilk Makale)