Simya Nedir Kısaca

'Türkçe Sözlük' forumunda Masal tarafından 27 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. Simya Ne Demektir


  Simya Anlamı Nedir Kısaca


  Günümüzdeki modern kimya biliminin temelleri atılmadan binlerce yıl önceden başlayıp, 17. yüzyıla kadar etkileri devam eden, maddeleri birbirine karıştırıp , değiştirmeye çalışan simyacı, insanların yaptıkları çalışmalara ve verilen genel ada simya denir.

  Simya (alşimi), hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanatı bünyesinde barındırır. Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çinde uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistanda, Roma İmparatorluğunun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupada simyaya ilgi duyulmuştur.

  Batı simyası her zaman, kökleri ünlü simyacı Hermes Trismegistusa uzanan ve bir felsefi-spiritüel sistem olan Hermetizmle yakından bağlantılı olmuştur. Bu iki disiplin (simya ve Hermetizm) 17. yüzyılın önemli bir ezoterik ekolü olan Gül-haçlılar ın doğuşunda etkili olmuştur. Erken modern dönemde, simya kimyaya dönüşmeye başlarken simyanın mistik ve Hermetik dalları modern spiritüel simyanın odak noktası olmaya başlamıştır. Günümüzde, simya mistik, ezoterik ve sanatsal yönleri nedeniyle bilim tarihçileri ile filozofların ilgi alanına girmektedir.
    2. Cevap: Simya Nedir Kısaca

  Ellerinize sağlık sağ olun.