Silah Ruhsatı Yenileme İçin Gerekli Evraklar

'Güncel Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 18 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Silah Ruhsatı Yenileme üçretleri
  Silah Ruhsatı Yenileme İçin Gerekli belgeler
  Silah Ruhsatı Yenileme İçin Gerekli Evraklar nelerdir
  Silah bulundurma ruhsatı Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

  Silah Ruhsatı Yenileme İçin Gerekli Evraklar

  6136 sayılı Kanunun 16. maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen (silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller) ve 21 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadı ile silah satın alabilir. İlk defa silah satın/devir alarak adlarına bulundurma ruhsatı alanlar için;

  01- Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe,
  02- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı,
  03- Yerleşim Yeri ve Dieğer Adres Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)
  04- Arşivli sabıka kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından)
  05- Sağlık raporu (tam teşekküllü hastaneden kurul raporu),
  06- 4 adet renkli vesikalık fotoğraf,
  07- Müdürlüğümüzden alacakları Ek-1 formu
  08- Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
  09- Yarımkapak Karton Dosya ile şahsen müracaat gerekmektedir.

  Yapılacak tahkikat neticesinde engel hali bulunmayanlara satın almak istedikleri silah için silah satın alma belgesi, devir almak istedikleri silahlar için de noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın (MKE.'den) alınan silah fatura tarihi itibari ile faturası yedi (7) gün içerisinde yol belgesi olarak geçerli olduğundan Müdürlüğümüze getirilerek tespit yaptırılır ve tespiti yapılan silahın en geç altmış (60) gün içerisinde de ruhsatının çıkartılması gerekmektedir. Bulundurma ruhsatı harç, eğitime katkı payı ve kart ücretini ödeyen vatandaşlarımıza en geç 15 gün içinde ruhsatları teslim edilir. Daha önce ruhsatı olup da 5 yıllık süresini dolduran silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle birlikte silahını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere harç, eğitime katkı payı ve kart ücretini yatırmaları halinde 5 yıl süreli yeni ruhsat verilir. Vatandaşlarımızdan silahını iş yerinde bulundurmak isteyenler ayrıca işyerinin vergi levhasının örneğini de ibraz etmeleri gerekmektedir.

  Ruhsat Ücreti Toplam : 631.70 TL'dir.
   
Yükleniyor...