Sıkıntıları Yok Eden Sekine Duasının Okunuşu Faziletleri

'Dualar ve Faziletleri' forumunda zamaneanne tarafından 3 Ara 2012 tarihinde açılan konu

 1. Sekine Duasının Okunuşu Ve Faziletleri


  Sekine Duası nasıl yapılır ?

  1. Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
  2. İstiğfar (7 DEFA)
  3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)
  4. Allah-u Ekber (10 DEFA)
  5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)

  Örnek:
  Önce Besmele sonra 6 esma (Ferdun, hayyun, Kayyumun, Hakemun,Adlun,Kuddusun)sonra birinci ayet 19 Defa okunacak. Arkasından Tekrar Besmele Altı (esma)isim Sonra ikinci ayet 19 defa okunacak.

  Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allahtan istimdat edilir, Allaha sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

  Tılsımlı olarak billinen Sekine duasının hikayesi şöyledir.. Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allahın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hazret-i Aliye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebraili gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allahın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.

  Bu duayı okuduktan sonra:

  1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. 2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir. 3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. 5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. 6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. 7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. 8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. 9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. 10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. 11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. 12- Şüphesiz Allaha tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. 13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. 14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allahtır. 15- Allah bana yeter. Ondan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. 17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. 18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. 19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allaha hamd olsun.